Tokigt med tak

Ska Enkehb-entreöpings hyresbostäder (EHB) ensamt ta ansvar för kommunens etableringspolitik och riksdagens bosättningslag? Det blev beslutet igår, i kommunfullmäktiges ärende nr 14, Tillfällig ändring av ägardirektiven för EHB.

I våra ordinarie ägardirektiv står det i paragraf 2 att EHB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till 5 % av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand.

Som en följd av den stora flyktingvågen och därmed kommunens åtagande att etablera 130 nyanlända för 2016 och 175 för 2107, överskred EHB redan kravet om 5% i koägardirektivet och önskade därför en tillfällig anpassning.

Det finns en kö på ca 9 000 personer i bostadskön hos EHB.

I det förslag som tjänstemännen skrev fram från början fanns en andra att-sats om att begränsa kommunens begäran om max 25%. Dvs 1 lägenhet till kommunen, 3 till kön osv. Det valde den styrande minoriteten att stryka, vilket gav konsekvensen att kommunen kan om det krävs, begära samtliga lägenheter som blir lediga. Självklart är det ingen som tror att det kommer att ske, men de har ändå öppnat för det.

Efter ett antal diskussioner inom moderata KF-gruppen och med hänsyn tagen till de väljarkontakter som vi haft, valde vi att yrka på att den strukna att-satsen skulle antas. Våra motiv för detta är följande.

  • Människor som står i EHB bostadskö, måste känna att även de är viktiga för kommunen. De ska inte ställas mot flyktinggruppen, det har varken de eller flyktingarna önskat.
  • Det är viktigt för politiken att ha ett förtroende hos sina medborgare.
  • Det är viktigt att inte enbart EHB blir ansvarig för etableringen i kommunen.
  • Signalen till kommunens egen organisation blir att man måste arbeta med andra alternativ för nyanlända.
  • Andra alternativ är boende hos privata fastighetsägare, privata uthyrare, bostadsrätter eller modulhus.

Bostad är den enskilt viktigaste faktorn för att integrationen ska lyckas och det är en sanning som gäller oavsett orsaken till stöd från samhället.

Vi moderater anser att kommunen måste ta ett mer aktivt ansvar när det gäller integrationen och all annat utanförskap. Vi måste få en organisation som är formad efter uppdraget och utmaningen, en kultur som sätter individen i centrum. Det måste finnas ett politiskt budskap som tydliggör vikten av att arbeta än mer intensivt med frågan.

Det beslut som fattades igår är den enkla vägens beslut och leder inte till en samverkan med civilsamhället, som är en förutsättning för att möta framtida utmaningar när det gäller utanförskap.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *