Lite upp och mycket ner

diagram

Då har rankingen från Lärarförbundet (LF) kommit. Enköping tappar 16 placeringar och är nu261:a kommun av 290 kommuner i Sverige. En del av oppositionens kritik har varit att vi bara pratar byggprojekt och inget om skola och omsorg. När vi fick återkoppling på den s k  Kommunkompassen härom veckan gavs en tydlig kritik mot att kommunfullmäktige saknar mål inom just dessa två områden.

Lärarförbundet (LF) konstaterar att det är andra gången på 15 år som kommunen ligger bland de 90 sämsta. Ett område som det tappas mycket på är fritids, där lägre lärartäthet och behörighet sänker resultatet rejält. Detta till trots att politiken i flera år diskuterat fritids möjligheter att stärka de elever som behöver extra stöd. Man konstaterar även från fackligt håll att resurserna minskar, vilket de anser är oroväckande.

Även Lärarnas riksförbund (LR) har kommit med sin ranking och där har Enköping sjunkit med 59 placeringar och hamnar på plats 188. De två förbunden mäter lite olika saker. LR mäter mer mot gymnasiet, medan LF dels har fler mätpunkter och mäter även förskolan.

Varför har det blivit så här då? Passiviteten från den styrande majoriteten har varit påtaglig. Man hade ett vallöfte att tillsätta en skolkommission och det gjorde man. Tyvärr tog det ett år att få igång deras arbete, sedan arbetade de ett år och nu utreder man hur saker och ting kan implementeras. Under dessa två år har den politiska styrningen varit obefintlig. Två förlorade år! Som Fredrik Reinfeldt upprepade gånger sa, den som inte förbereder sig är oförberedd.

Vi läste även här om veckan att rankingen från Svenskt Näringsliv visade på sjunkande siffror. Där tappade vi 37 placeringar, från plats 84 till 121. Stora brister har ”politikers attityder till företagande” och ”tjänstemännens attityder till företagande”. Störst tapp har tele- och IT-nät, en fråga som jag slitet med sedan 2015 och som förhoppningsvis kommer att lyfta sig till 2017, då ett avtal till slut kan vara på väg i hamn. Den sämsta posten vi har i undersökningen är ”Tillämpning av lagar och regler”, dvs kommunen uppfattas som fyrkantig och byråkratisk.

Jag kan då berätta att vi ökar i rankingen för hur mycket kommunen bygger. Vi är topp tre i landet, när det gäller nybyggnation av bostäder/innevånare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *