Författararkiv: admin

Almedalen 2016

visby-644587__340Med viss förvåning har jag konstaterat att det är färre besökare här i år. Det är fler seminarier är någonsin, ca 3800 stycken. Men det är färre politiker som valt att åka över i år. När jag var på ett seminarium som Sweco höll, så informerades vi om att det pågick 113 andra pass samtidigt.

Almedalsveckan blir verkligen vad du gör den till. Jag fyller en marginell funktion, deltar i några runda-bords samtal och träffar för kommunen intressanta företag. Men i huvudsak så sitter jag i publiken för att lyssna, lära och inspireras.

Om man åker hit för att få ut något, så bör man ha bestämt syftet och planerat därefter. Det är ingen konst att springa runt på de olika seminarierna, men utan syfte blir det lite meningslöst. Men om man lägger lite energi och planerar sina dagar, kan inspirationen och kunskaperna bäras med in i framtiden. Till gagn för mig, partiet och självklart Enköpings medborgare.

Huvudsyftet för mig detta år har varit integration. Vad händer nu och i framtiden? Hur löser vi skola, bostad och arbete? Vilka regler är i vägen och vilka bra tips finns det från andra kommuner/verksamheter?
Lite besviken är jag dock på att i många av dessa seminarier pekar man finger på den som inte är deltagare i just denna panel av experter/sakkunniga. Man diskuterar gärna många hinder och problem, men levererar få svar. Nästan alltid är det Migrationsverket som får klä skott. Samtidigt finns det bevisligen ett antal företag/organisationer som har gjort stordåd i sitt område. Det finns kommuner som har tagit annorlunda grepp och nått en viss framgång på den korta tid som gått sedan den stora flyktingkrisen infann sig. En sak som alla är överens om är att man kan inte vänta, kommunerna måste agera nu innan konsekvenserna av framför allt utanförskapet blir för stora, både socialt och ekonomiskt.

När man pratar integration blir bostadsbyggandet en självklar del, i bostadsbristens Sverige. Det behövs byggas 700 000 bostäder fram till 2030, där de flesta bör ligga där arbetsmarknaden finns och det är bland annat i Enköping. Vi har så kallad god planberedskap, dvs kommunen har i detaljplaner nästan 3 000 bostäder planerat, men det finns en viss tröghet hos byggbolagen att komma igång efter att detaljplanen är tagen. I Örebro hävdade planchefen att man bygger så mycket som marknaden tål. I det kan man läsa in, att bygger man för mycket så sjunker priserna och minskar därmed lönsamheten. Varje byggherre har noga kontroll på vad som sker på varje lokal marknad. Alla verksamheter, speciellt Socialen påpekar konstant problemet med bristen på bostäder. Hur löser vi den ekvationen?

Det är mycket viktigt att politiken uttalar mål med olika saker, så att marknaden och verksamheterna känner till vad den politiska ledningen vill. Det kan förstås ske på olika sätt, i budgetdokument, samtal eller mer i plakatformat.

Så det blev en del bostadsfrågor också, BoKlok, NCC, EHB m fl.

Sedan träffar man sådana man inte är bekant med, två att lyfta fram var RSD och samverkansorganisationen Svenska Trådlös fiber.
RSD står för Retail & Shoppingcenter Development, ett företag som arbetar med centrumutveckling. Bland annat så lyssnade jag på hur det arbetat med flytten av Kiruna stad, som ska flytta 3 km. Ett gigantiskt projekt som ger möjlighet att planera ett helt centrum från start. RSD har tidigare tittat och mätt handeln i Enköping. Men med de tankar som finns idag, vore det bra om arbetet gjordes om efter dagens förutsättningar. Om det sedan är RSD eller någon annan spelar mindre roll, det är tjänsten som måste till.
Svenska Trådlös fiber skulle kunna hjälpa oss att kapa de dyraste kostnaderna vid bredbandsutbyggnaden i kommunen, som måste till snarast. Förenklat skulle man kunna säga att de har relästationer så att man slipper gräva de sträckor som inte har kunder. Klart intressant i och med att grävkostnaderna är den dyraste delen i fiberutbyggnaden.

 

Engagemang på flykt?

Flyktingflicka

Det görs mycket positivt i vår och många andra kommuner för att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska bli så bra som möjligt, Problemet är att den organisation som idag arbetar med frågorna är satt efter ett mottagande som är 1/10 av den volym som kommer under 2016.

Politiken ger inte alla kämpande medarbetare möjligheten att leverera på den nivå som de känner vore acceptabel. Socialförvaltningen har svårt att rekrytera, skolan hittar inte hemspråkslärare och överförmyndarförvaltningen letar Gode män.

Ylva Johansson (S) arbetsmarknads och integrationsminister skickade härom dasiffrorgen signaler om att den ekonomiska ersättningen kommer att förändras från dagens 1900 kr/dygn till 1350 kr, en skillnad på 550 kr/dygn. Enköping har ett avtal med Länsstyrelsen som säger att vi ska ta emot 166 ensamkommande barn under 2016. Året har 365 dagar, vilket ger talet
550*166*365 = 33 324 500 kr/år i minskad kostnadstäckning.

Hur agerar vi i Enköping på detta dystra besked från regeringen? Kan vi vänta?

Ensamkommande barn har ett eget flöde i kommunens verksamhet, vi har förutom dem, övriga flyktingar som kommer till Enköping. I vårt avtal med Länsstyrelsen ska vi ta emot 130 flyktingar, Dessutom kommer s k Ebos, dvs flyktingar som har placerats någonstans i Sverige, men som flyttar till Enköping av egen fri vilja. Det antalet är nästan omöjligt att gissa sig till. Dessutom kan det ta lång tid innan dessa individer kommer in i systemet, så att vi ens vet att de bor i kommunen.

För att integrationen ska bli positiv, då vi i Sverige verkligen behöver detta tillskott av människor, måste vi tänka i nya banor. Antalet nyanlända är så mycket större än vad organisationen är byggd för, att det duger inte med att rekrytera någon här och där. Vi måste ställa större krav på vår egna organisation och ge dem resurser att uppfylla dessa krav. Men vi måste också ställa högre krav på de som valt att komma till Sverige och väljer att bo i Enköping. Samverkan med näringslivet måste även det öka, så att många fler kommer ut i praktik och till slut får en fast anställning. Föreningslivet och frivilliga gör jätteinsatser för att alla nyanlända ska känna att Enköping är den fristad de längtat efter.

Integrationen kan bli hur bra som helst, Glada flyktingarmen då kan vi politiker inte avvakta att agera, det måste ske idag. Moderaterna i Enköping kan tänka sig många åtgärder för att undvika en framtida ryggsäck bestående av eskalerande kostnader.

En självklar sådan är vårt förslag att bilda en näringslivsnämnd, där kommunen, näringslivet och arbetsförmedlingen kommer närmare varandra för individens bästa. Ett annat förslag som vi tror är nödvändigt är att språkkravet måste bli tydligare och nivån högre innan examen. Idag har en individ som lämnar SFI svårt att ta körkort pga att man kan språket för dåligt när man har studerat klart.

Vi kan inte fundera längre, det är dags för politiken att agera.

Nu har sommarkänslan infunnit sig

KonferensDå har några intensiva dagar gått sedan fullmäktige, där vi förlorade omröstningen av simhallens placering med 25 mot 26 röster. Så fungerar demokratin, en majoritet beslutar och sedan får man anpassa sig. Nu är projekteringen igång och där ska Moderaterna vara med för att Enköpingsborna ska få så mycket bad för pengarna som möjligt. Idrottsfältet kommer att få en ny utformning och det måste också ske efter noga övervägande och bra dialog med medborgarna.

Oavsett vem man har dialog med inom politiken, förutom den styrande majoriteten, så anser man att allt som oftast är beslutsunderlagen för dåliga. Resultatet blir att många ärenden blir återremitterade. Är det en minoritetsåterremiss kan Finanaskommunalrådet (KSO) själv besluta om det ska ske någon komplettering eller inte. Det är en märklig tågordning, för om KSO beslutar att ärendet inte ska kompletteras enligt önskemål har det bara blivit en försening och det är ju ingen intresserad av.

Köpet av Centrum 13:5 och 13:6 är nog ett sådant ärende. Minoriteten vill köpa en central fastighet för att få rådighet över den. De ser det som ett strategisk markköp. Strategisk innebär ”genomtänkt tillvägagångssätt”, men när vi frågar efter strategin, så har de ingen. Det är inte genomtänkt. Nystart Enköping ifrågasätter värderingen i princip samtliga försäljningar och köp av mark inom kommunen. Men i just denna fråga har man valt att ha resonemanget, ”Det finns en köpare och en säljare som kan komma överens om priset, det är värdering nog”. Inte för att någon annan har blivit tillfrågad att buda på fastigheten. Vi har bett minoriteten komplettera underlaget med en riskanalys, en värdering och en strategi.

Det mest sorgliga i ärendet med Centrum 13:5 och 13:6 är att man klagat på att processen varit långsam och gropen som fastigheten bestått av en skamfläck, vilket vi är överens om, åtminstone det sistnämnda. Så har man valt att gå in och stoppa det pågående detaljplaneprocessen när den mer eller mindre var inne i ett slutskede. Det var enbart granskningsrundan kvar och hade den fått fortsätta så hade beslutet i fullmäktige varit att godkänna detaljplanen.

Om dryga veckan börjar Almedalsveckan, återkommer under dessa dagar.

Ha en trevlig midsommar

 

Mota Olle i grind

Moderaterna på riksplan har sedan i höstas sett faran med den flyktingvåg som kom under 2015. Faran är inte att det kommer flyktingar, faran är det blir för stort antal. Flyktingmottagandet är nu pausat och sakta men säkert börjar systemet att fungera igen, men det kommer dröja ytterligare 1 år innan alla fått sitt uppehållstillståndFlyktingbarn från migrationsverket.

Samtidigt har många fått sina uppehållstillstånd och hamnat i en hemkommun, så har även skett i Enköping. Vi har ensamkommande barn som måste få en plats att bo på, en God man som hjälper dem med ekonomin och en skola som ger dem chansen att utveckla sitt bästa jag.

Vi har de som kommer till kommunen efter hänvisning från Migrationsverket, där vi måste få fram bostäder, vi måste säkerställa att de lära sig svenska på SFI och slutligen möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden för att försörja sig och förverkliga sina drömmar. Sedan finns det ytterligare en grupp och det är de som har fått en ny hemkommun, men av olika orsaker väljer att flytta inom Sverige. Det är självklart en mänsklig rättighet att få bosätta sig där man önskar, men med så uttalade behov av kommunalt stöd så belastas en redan arbetstyngd organisation ytterligare.

Det är därför av yttersta vikt att kommunen agerar i flyktingfrågan. Vi moderater ser faran med att en lyckad integration snabbt kan glida över och bli en misslyckad. I den situation vi nu har i Sverige är det mycket allvarligt om det skulle ske. Vi vill därför att kommunen samfällt agerar, med tydligt initiativ från den politiska ledningen för att stärka de olika verksamheterna som är involverad i integrationsarbetet.

Det duger inte med ett litet grepp här, någon anställd till där och lite mer pengar ovanpå. Läget är allvarligare än så, vi måste ska ett forum för de olika verksamheterna att samverka för att få ut mesta möjliga och säkerställa framgången för varje enskild individ.

Mål o plan

Vi har ett otal gånger uppmanat den politiska ledningen till gemensamma samtal om olika saker. Tyvärr är det kalla handen därifrån. Man inser inte vikten och poängen med breda gemensamma lösningar och det är tråkigt.

Men vi upprepar återigen att vi är beredda att sätta oss och diskutera olika lösningar för att säkerställa att integrationen blir en jobbframgång, något som tillför Sverige och Enköping en massa nya arbetstagare, nya företag och framför allt skattebetalare. D.v.s. människor som har möjlighet att gå till sitt arbete, betala skatt till våra gemensamma åtaganden, som försörjer sig själva och kan förverkliga sina egna drömmar.

En av de saker vi vill diskutera är Näringslivsnämnd, det forum som ska få till uppgift att få dagens spretiga verksamheter att samverka under samma paraply, som dessutom ska arbeta tätt ihop med Arbetsförmedlingen och kommunens alla företag. Något sådant måste till för att vi ska lyckas. Vi är också beredda att diskutera utformningen av SFI 2.0. Vad ska göras för att fler ska komma ut ur språkundervisningen fortare med än bättre svenska kunskaper? Hur kan vi kombinera SFI med praktik?

En lyckad integration kommer att generera miljoner till kommunen, en misslyckad integration kommer att kosta miljontals kronor för den samme.

 

Vi har inte råd med prestige

Med risk för att vara tjatig, så lyfter jag simhallen en sista gång, åtminstone under något år eller två.

Ärendet med att bygga en ny simhall har nu passerat kommunstyrelsen (KS) på sin väg fram till kommunfullmäktige. Oavsett hur vi argumenterar är det tvärstopp. Fast huvuddelen av medborgarna och föreningslivet håller med oss så finns det inget som biter på den styrande minoriteten. Man har gjort upp med vänstern, som är för alla simhallsförslag som S och NE hittills levererat. Jag har tidigare berättat om den process vi haft, där man från minoritetens sida gick oss till möte när det gällde att jämföra de två förslagen som var aktuella. När man sedan insåg att man satt med det sämsta alternativet så kom ett tredje alternativ upp. Ett alternativ som tjänstemännen inte ens tittat på. Det finns ingen geologisk undersökning gjord, det finns ingen riskanalys eller föreningsdialog. Man har bara bestämt sig, det viktigaste är att visa handlingskraft, kosta vad det kosta vill.

Oppositionen är lite oense hur mycket vi kommer att förlora varje år på det liggande förslaget. Det är jättesvårt att beräkna men vi är helt säkra på att det rör sig om minst 2 miljoner, men troligast det dubbla, ja kanske t o m tredubbelt.

Här är våra argument från vår gemensamma reservation i KS. Efter jag läste upp den begärde KS 1 vice ordförande ordet och sa, ”Ja, jag har samma argument som Ingvar, fast tvärt om”.
Det är den nivå vi håller här i stan.

De nackdelar och brister vi ser är

 • Försämrad arbetssituation för personal inom fritid, men även skolan.
 • Försämrade förutsättningar för föreningar och utövare.
 • Försämrade förhållanden för besökare och publik.
 • Besvärligare situation för äldre och funktionsnedsatta
 • Försämrad driftsekonomi med ett antal miljoner varje år och många miljoner över tid
 • Försämrad utvecklingsmöjlighet för övriga kultur- och idrottsföreningar, då simhallens onödigt höga driftsbudget tränger ut andras ekonomiska behov
 • Ökade byggkostnader
 • Ökade energikostnader
 • Försämrade förutsättningar för restauratörer i området
 • Försämrade förutsättningar för Enköping som lägerstad
 • Avsaknad av fristående konsult för granskning enligt rekommendationer från SKL
 • Frånvaron av logiska argument varför parkeringen är en sämre placering

Om minoritetens planer går i lås kommer man vinna omröstningen med 26-25 i KF. Vi i oppositionen kan bara hoppas på att någon inom minoriteten har förmågan att stå för en egen åsikt.

Så jobbar vi

Det kan vara svårt att få förståelse för allt man gör och det blir inte lättare när någon annan kommer med påståenden i enstaka frågor, lite så där lösryckt.

I Enköping har vi en god ekonomi, men förutom det gigantiska investeringsberget har vi liksom många av kommunerna i Sverige en utmaning när det gäller den demografiska utvecklingen och integrationen.

När det gäller investeringar så gör man dem nu eller så skjuter man dem till nästa generation. En del måste man göra själv, en del kan andra göra. När man inte har den bilden klar för sig så saknar man strategi och ansvar. Vi har vid flera tillfällen från framför allt Moderaterna inbjudet den styrande minoriteten till just denna typ av samtal, men responsen är noll.

Så motivet till att vi spjärnar i ishallsfrågan[1], simhallen[2] och Stattomten[3] är att vi ser en helhet, där man i varje enskild del måste ta ansvar för kommunens totala ekonomi. Tyvärr verkar Socialdemokrater och Nystartare inte ha den bilden klar för sig.

Ofta hör vi i nämnder från majoritetens företrädare att det är så lite pengar, det är bara 500 000 kr eller det är bara en miljon. Och med den synen på pengar kommer skattehöjningarna både tätare och kraftigare i en framtid än vad som skulle vara nödvändig.

Mycket som sker i Enköping är bra, nu liksom under tidigare mandatperioder. Men bristen på intresse för framtiden är lika påtaglig som oroväckande. Även fast pengarna räcker idag, måste vi tänka på morgondagens medborgare i Enköping.

Så Enköpingsmoderaterna tjafsar inte, vi tar ansvar även för framtiden!

 

[1] Vi bygger en top-notch ishall som kostar alldeles för mycket, 60 miljoner. Då kommunen rivet den befintliga rinken fanns det inget alternativ vid detta tillfälle, men principiellt är det fel. Tyvärr var kommunledningen inblandad i produktutvecklingen av ishallen. Vi kunde med ett starkt och ansvarsfullt styre, byggt en riktigt bra hall för betydligt mindre pengar.

[2] Driftkostnaden blir minst 2 miljoner kronor billigare per år med vårt förslag. Men även investeringskostnaden ges möjlighet till att bli lägre i vissa avseende.

[3] Investering på mer än 24 miljoner som man inte vet vad man ska ha den till.

SNEtt med prestig

Då har simhallsfrågan börjat röra på sig igen. Tyvärr inte tillräckligt långt.Simhall

I november/december satte sig Moderaterna och Centern ner tillsammans med den styrande minoriteten, Socialdemokraterna och Nystart Enköping. (S+NE=SNE) SNE ville veta hur vi skulle komma vidare, hur vi gemensamt skulle komma i mål med simhallen.

Vi kom överens om att det oppositionen ville var att få en utredning som påvisade skillnaderna mellan deras föreslagna placering i Gånstabacken och oppositionens förslag om att bygga simhallen på parkeringen. Nystart var drivande i diskussionen och krävde att oppositionen skulle peka ut den exakta placeringen på parkeringen, vilket vi ansåg vara en omöjlig uppgift för politiker men rimlig för tjänstemännen. Vid första sittningen med tjänstemännen fick vi medhåll från dem, då det berodde på många faktorer, men att de gärna föreslog placeringen om politiken litade på att det skulle bli bästa möjliga placering, vilket vi gjorde.

Vi gick igenom vilka aspekter som skulle ingå i utredningen. Det var allt i från beräknade byggkostnader, driftkostnader, tillgänglighet, trafiksituation. Vi inom oppositionen tryckte extra på de mjuka värdena. Om det skiljer 800 meter, hur påverkar det föreningslivet, för utövare, för föräldrar och inte minst för personalen, inklusive lärare som har idrottshuset som arbetsplats idag. Vi var dessutom överens om att utredningen inte fick dra ut på tiden och inte kosta en förmögenhet. Så därför begränsade vi utredningen genom att dels stryka idrottshusets behov av renovering dels sa vi oavsett plats så byggs en simhall med identiskt innehåll. Vi gav varandra dessutom löften om att vi utan prestige skulle välja det alternativ som rekommenderades eller föll bäst ut.

På ganska kort tid så avverkades utredningen och resultatet presenterades för samtliga partier. Man kom fram till att bygget kunde bli lite billigare i Gånstabacken och driften bli något billigare vid parkeringen. Tyvärr motsatte man sig att i huvud taget tänka sig att i en snar framtid ha en gemensam entré, som är en viktig faktor för parkeringsalternativet. Dessutom hade man underlåtet att kontakta föreningarna, då man ansåg att utredningen inte var officiell. Det var lite märkligt då Enköpings-posten haft en stor artikel om just detta.

Hur som så blev kontentan att skillnaderna var ganska små och då menade oppositionen att det i de mjuka värdena fanns så stora fördelar att det var det alternativet vi boSimningrde föreslå. En enig opposition förespråkade fortsatt en placering på parkeringen. Vi menade att man kunde ta fram en gemensam ritning för idrottshuset och simhallen och därmed hitta många synergier. Idrottshuset måste rivas och det kan genomföras omgående efter simhallens färdigställande och när det då byggs upp igen så byggs det ihop med simhallen.

Helt plötsligt så ifrågasätter den styrande minoriteten sitt egna förslag och undrar varför den placerats så långt bort. Kunde man inte flytta den till andra änden av fältet och då hamna på andra sidan ”Skvalbäcken”, bara 200 -250 meter från nuvarande entrén. Ett klart bättre alternativ än deras tidigare förslag, men tillräckligt långt bort för att de synergieffekter som oppositionen såg skulle falla bort. I den senaste sittningen jag hade med de två andra kommunalråden så frågade man mig om det inte var bättre att kompromissa med det nya förslaget, då parkeringsplatsen aldrig skulle hända. Jag insåg då att det redan från början var deras tanke och att löftet om prestigelöst acceptans av utredningsresultatet var en nys. Min besvikelse på deras agerande kommer att finnas med resten av mandatperioden.

Vad är då orsaken till att man väljer att plocka fram ytterligare en placering? Ja, det kan man bara spekulera i, men då vi pratat om frågan i många timmar så är jag rätt så säker på att det är prestige som ligger till grund för det. Man vill inte framstå som förlorare! Det tråkiga i deras resonemang är att de inte hade framstått som förlorare utan tvärtom, som handlingskraftiga och prestigelösa, med Enköpingsbornas bästa för ögonen. Men något gick fel i deras interna diskussioner. Jag tror de var rädda för att oppositionen skulle annonsera om sin framgång i frågan och det ville man inte bjuda på.

Det nya förslaget är ogenomtänkt, man förlorar den fördelarna med Gånstabacken, billigare byggnation och man förlorar fördelarna med parkeringen, synergieffekter som leder till billigare drift.

Enakartan-utskrift

Den politiska ledningen ville att oppositionen skulle peka ut en exakt plats för en placering av simhallen, själv kunde de flytta sitt förslag 500 meter. Vi avkrävdes löften om prestigelöshet och acceptans av förslag, själv hittade man på nya förslag och deras prestige kommer kosta Enköpingsborna flera miljoner över tid.

Besviken, ja det råder det inget tvivel om att jag är.

Ibland måste man dela med sig

Har avslutat boken, Konsten att höra hjärtslag av Jan-Philipp Sendker. Och jag känner att jag måste dela med mig. Jag är ingen storkonsument av böcker, men om böcker var som denna skulle jag läsa en varje dag.

konsten

Vilken underbar känsla att läsa de sista sidorna och känna någon tår glida ner för kinden och när du lagt ifrån dig boken och rest dig upp är man alldeles emotionellt förvirrad eller utmattad eller var jag helt uppslukad av berättelsen som är så underbart fin. Sist jag läste en bok som berörde mig på djupet var nog ”Flyga drake”, men inte ens den kan jämföras med denna märkliga och varma kärlekshistoria.

Ville bara dela med mig av möjligheten för alla att läsa något så fantastiskt. Ja jag vet att den inte är ny och att den erövrat världen. Nu vet ni att den erövrat mig också

Har S abdikerat?

images

En bild som beskriver känslan i Enköping. Det mindre nya partiet (NE) leder det stora erfarna (S). Nystart Enköping fick 8 mandat i valet 2014 och Socialdemokraterna fick 16 mandat. Man valde då ett minoritetssamarbete med de 24 mandaten av 51 (Ett solidaritetslöfte verkar finnas från V). Ödmjukt avstod Nystart alla ordförandeposter då man ansåg att S med sin erfarenhet skulle kunna svinga klubban snabbar (antar jag är argumentet). Nu har det gått ett drygt år för de nya nämnderna och 1 och 1/2 år för kommunalråden på deras respektive nya platser. Man kan lugnt säga att det tippat i ansvarstagandet. Alla inklusive pressen funderar vart S tagit vägen, då det är bara NE som ses och agerar. Nja riktigt så är det inte, i några nämnder är det fortfarande S som för ordet.

Men alla funderar varför S och kommunstyrelsens ordförande så tydligt tagit ett steg tillbaka. Det är ju inget som kommer att gynna partiet i nästa val. Eller tror man att det kommer att gå dåligt under mandatperioden och att NE då får klä skott för det? Är det så enkelt att Helena inte klarar av att hänga med i Anders driv?
Oavsett orsak så är spekulationen igång i Enköpings kommun.

Byggar Bob berömmer bidraget

(Förlåt Anders för elakheten)

Om ingen annan säger det, får man säga det själv.

Nystart Enköping (NE) annonserar om sin egen förträfflighet och lyfter fram allt man gjort det första året. Trodde det var mer än 15 månader sedan Anders tillträdde?

I helsidesannonsen gör man 5 konstateranden, jag nämner dem alla och ger en kommentar. Men först deras inledande mening: ”Nystart kan nu summera det första året i den politiska hetluften.”

NE annons

 1. Nu inleder vi utvecklingen av hamnen – Skulle ni inte berätta vad ni gjort? Det här är ett påstående vad ni ska göra.
 2. Vi satte P för P-huset – Beroende på vilken fråga som diskuteras så anser NE att det finns för många eller för få parkeringsplatser. Omöjligt att hänga med i logiken.
 3. Simhallsbygge utan avbrott – Om NE inte suttit i majoritet så hade den nya simhallen varit halvklar redan. Redan 2012 beslöt ett enigt fullmäktige att bygga en simhall utan att påverka ”gamla” simhallens funktion under byggtiden. Simhallsbygge med avbrott!
 4. Kommunen köper Stattomten? Inget man gjort under första året här heller, men man har för avsikt att riskera medborgarnas gemensamma kapital för att vinna populistiska poäng. Finns inga riskanalyser, utan några enskilda politiker tror man kommit på något smart.
 5. Bowlingen räddad – Ja, det enda påståendet i en helsidesannons som något sånär stämmer med syfte och verkligheten.

Men vart läser vi om insatserna för barnomsorgen, skolan, omsorgen av våra äldre? Ja omsorgen av alla våra medborgare.
Denna typ av retorik är typiskt NE, halvsanningar och hopblandningar av fakta och tidsperspektiv.

Se detta som konsumentupplysning. Moderaterna i Enköping vill i alla fall önska NE lycka till med det fortsatta arbetet och hoppas ni kommer att genomföra det ni sagt att ni genomfört.1600.jpg