månadsarkiv: januari 2017

Förskola sökes!

Enköping växer kraftigt och när många flyttar in så måste de olika kommunala verksamheterna också utökas. Dessutom så måste befintliga underhållas.

  • Munksundsskolan beslutade den förra moderatledda majoriteten skulle rivas och byggas upp på samma plats. Det blir en stor F-6 skola med integrerad förskolan med 6 avdelningar.
  • Vad som sker med Västerledsskolan vet vi inte. Inga diskussioner förs.
  • Enöglaskolan har rivits, men det finns ingen diskussion om den ska byggas upp eller inte.

Tillväxten av staden sker i andra änden och där måste en ny skola byggas. Men vart och för vem är fortfarande höljt i dunkel. Situationen är densamma när det gäller förskolor. Det måste byggas flera avdelningar varje år för att matcha den ökande befolkningen.Förskola

Den S ledda kommunen hävdar att det inte finns några privata intressenter, men säger t o m att man för förskolorna hört sig för. Jag tvivlar starkt på att det inte finns något omsorgsföretag som inte vill driva barnomsorg i Enköpings kommun. Det ska bland annat byggas 2 x 4 avdelningar i Örsundsbro. I Fanna kommer behovet av 2-3 avdelningar snart uppstå, så även mer centralt. Både Skolsta och Grillby bygger ut kraftigt och kan bli aktuella.

Så kära läsare, har du kontakter så tipsa dem om att Enköpings kommun söker med ljus och lyckta efter entreprenörer inom förskola, men även skola. Det är bara att kontakta mig i kommunhuset.

Är det riktigt friskt?

Under hösten har Landstingets (S)-märkta ledning gått ut med lite olika informationer. Dels har vi fått oss till livs vilket förträffligt jobb de själva anser att de gör. Dels så kommer information om personalbrist inom diverse olika områden, som ungdomspsykiatrin och neonatalvården.nyfodd

Ordförande i Landstingsstyrelsen, Vivianne Macdisi (S) skyller ifrån sig och hänvisar till den borgliga majoriteten 2010-2014. Det är sådant som väljare gillar, modiga politiker som står för vad de gör! Förlåt, ironi fungerar inte i text. Men man häpnar över uttalandet i dagens UNT (2/1).

När ska politiker inse att deras uppdrag är att säkerställa att medborgarna får den service som de kan förvänta sig och inte att utföra den service som medborgarna kan förvänta sig. Skillnaden är enorm och där varierar tydligen insikten.

Kostnaderna för inhyrd personal skenar inom alla landsting i Sverige. Vilka åtgärder vill man då göra från politiska ledningarna? Jo, man kallar till sig uthyrningsföretagen och läxar upp dem. Det är inte så att man funderar på sin egna roll i den situation som uppstått. Hur vore det om man försökte bli en attraktiv arbetsgivare och det gäller inte minst inom Uppsala läns landsting, som för övrigt heter Region Uppsala från och med den 1:a januari 2017.

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping har som en av sina viktigastedoc frågor, unga människors hälsa. Där barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har en viktig funktion. I denna fråga hamnar Ordf Macdisi och partikamrat Proos på kollisionskurs med varandra. Enköping står utan BUP, p g a personalbrist i en fråga som Helena Proos prioriterar och Vivianne Macdisi duckar för. Inte för hon inte bryr sig, utan för att hon, som hon själv säger i intervjun inte haft förmåga att hantera den på 26 månader. Det totala ointresset av att hitta lösningar är slående. Man säger att man försökt rekrytera personal, men det finns ingen som söker. Det är då man måste lämna den s k boxen och fundera på varför man inte får sökanden. Man måste också fundera på om det finns andra typer av lösningar. Och här blir det mycket tydligt att Regionsledningen (landstinget) inte har förmågan och då skyller man ifrån sig.

Vi Moderater tycker liksom det lokala Socialdemokratiska partiet att ungas hälsa är viktigt och är därmed beredda att hjälpa till med dialogen med Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen).  Så Helena, ta min utsträckta hand. Vi hjälps åt, vi gör det tillsammans!