månadsarkiv: juni 2016

Engagemang på flykt?

Flyktingflicka

Det görs mycket positivt i vår och många andra kommuner för att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska bli så bra som möjligt, Problemet är att den organisation som idag arbetar med frågorna är satt efter ett mottagande som är 1/10 av den volym som kommer under 2016.

Politiken ger inte alla kämpande medarbetare möjligheten att leverera på den nivå som de känner vore acceptabel. Socialförvaltningen har svårt att rekrytera, skolan hittar inte hemspråkslärare och överförmyndarförvaltningen letar Gode män.

Ylva Johansson (S) arbetsmarknads och integrationsminister skickade härom dasiffrorgen signaler om att den ekonomiska ersättningen kommer att förändras från dagens 1900 kr/dygn till 1350 kr, en skillnad på 550 kr/dygn. Enköping har ett avtal med Länsstyrelsen som säger att vi ska ta emot 166 ensamkommande barn under 2016. Året har 365 dagar, vilket ger talet
550*166*365 = 33 324 500 kr/år i minskad kostnadstäckning.

Hur agerar vi i Enköping på detta dystra besked från regeringen? Kan vi vänta?

Ensamkommande barn har ett eget flöde i kommunens verksamhet, vi har förutom dem, övriga flyktingar som kommer till Enköping. I vårt avtal med Länsstyrelsen ska vi ta emot 130 flyktingar, Dessutom kommer s k Ebos, dvs flyktingar som har placerats någonstans i Sverige, men som flyttar till Enköping av egen fri vilja. Det antalet är nästan omöjligt att gissa sig till. Dessutom kan det ta lång tid innan dessa individer kommer in i systemet, så att vi ens vet att de bor i kommunen.

För att integrationen ska bli positiv, då vi i Sverige verkligen behöver detta tillskott av människor, måste vi tänka i nya banor. Antalet nyanlända är så mycket större än vad organisationen är byggd för, att det duger inte med att rekrytera någon här och där. Vi måste ställa större krav på vår egna organisation och ge dem resurser att uppfylla dessa krav. Men vi måste också ställa högre krav på de som valt att komma till Sverige och väljer att bo i Enköping. Samverkan med näringslivet måste även det öka, så att många fler kommer ut i praktik och till slut får en fast anställning. Föreningslivet och frivilliga gör jätteinsatser för att alla nyanlända ska känna att Enköping är den fristad de längtat efter.

Integrationen kan bli hur bra som helst, Glada flyktingarmen då kan vi politiker inte avvakta att agera, det måste ske idag. Moderaterna i Enköping kan tänka sig många åtgärder för att undvika en framtida ryggsäck bestående av eskalerande kostnader.

En självklar sådan är vårt förslag att bilda en näringslivsnämnd, där kommunen, näringslivet och arbetsförmedlingen kommer närmare varandra för individens bästa. Ett annat förslag som vi tror är nödvändigt är att språkkravet måste bli tydligare och nivån högre innan examen. Idag har en individ som lämnar SFI svårt att ta körkort pga att man kan språket för dåligt när man har studerat klart.

Vi kan inte fundera längre, det är dags för politiken att agera.

Nu har sommarkänslan infunnit sig

KonferensDå har några intensiva dagar gått sedan fullmäktige, där vi förlorade omröstningen av simhallens placering med 25 mot 26 röster. Så fungerar demokratin, en majoritet beslutar och sedan får man anpassa sig. Nu är projekteringen igång och där ska Moderaterna vara med för att Enköpingsborna ska få så mycket bad för pengarna som möjligt. Idrottsfältet kommer att få en ny utformning och det måste också ske efter noga övervägande och bra dialog med medborgarna.

Oavsett vem man har dialog med inom politiken, förutom den styrande majoriteten, så anser man att allt som oftast är beslutsunderlagen för dåliga. Resultatet blir att många ärenden blir återremitterade. Är det en minoritetsåterremiss kan Finanaskommunalrådet (KSO) själv besluta om det ska ske någon komplettering eller inte. Det är en märklig tågordning, för om KSO beslutar att ärendet inte ska kompletteras enligt önskemål har det bara blivit en försening och det är ju ingen intresserad av.

Köpet av Centrum 13:5 och 13:6 är nog ett sådant ärende. Minoriteten vill köpa en central fastighet för att få rådighet över den. De ser det som ett strategisk markköp. Strategisk innebär ”genomtänkt tillvägagångssätt”, men när vi frågar efter strategin, så har de ingen. Det är inte genomtänkt. Nystart Enköping ifrågasätter värderingen i princip samtliga försäljningar och köp av mark inom kommunen. Men i just denna fråga har man valt att ha resonemanget, ”Det finns en köpare och en säljare som kan komma överens om priset, det är värdering nog”. Inte för att någon annan har blivit tillfrågad att buda på fastigheten. Vi har bett minoriteten komplettera underlaget med en riskanalys, en värdering och en strategi.

Det mest sorgliga i ärendet med Centrum 13:5 och 13:6 är att man klagat på att processen varit långsam och gropen som fastigheten bestått av en skamfläck, vilket vi är överens om, åtminstone det sistnämnda. Så har man valt att gå in och stoppa det pågående detaljplaneprocessen när den mer eller mindre var inne i ett slutskede. Det var enbart granskningsrundan kvar och hade den fått fortsätta så hade beslutet i fullmäktige varit att godkänna detaljplanen.

Om dryga veckan börjar Almedalsveckan, återkommer under dessa dagar.

Ha en trevlig midsommar

 

Mota Olle i grind

Moderaterna på riksplan har sedan i höstas sett faran med den flyktingvåg som kom under 2015. Faran är inte att det kommer flyktingar, faran är det blir för stort antal. Flyktingmottagandet är nu pausat och sakta men säkert börjar systemet att fungera igen, men det kommer dröja ytterligare 1 år innan alla fått sitt uppehållstillståndFlyktingbarn från migrationsverket.

Samtidigt har många fått sina uppehållstillstånd och hamnat i en hemkommun, så har även skett i Enköping. Vi har ensamkommande barn som måste få en plats att bo på, en God man som hjälper dem med ekonomin och en skola som ger dem chansen att utveckla sitt bästa jag.

Vi har de som kommer till kommunen efter hänvisning från Migrationsverket, där vi måste få fram bostäder, vi måste säkerställa att de lära sig svenska på SFI och slutligen möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden för att försörja sig och förverkliga sina drömmar. Sedan finns det ytterligare en grupp och det är de som har fått en ny hemkommun, men av olika orsaker väljer att flytta inom Sverige. Det är självklart en mänsklig rättighet att få bosätta sig där man önskar, men med så uttalade behov av kommunalt stöd så belastas en redan arbetstyngd organisation ytterligare.

Det är därför av yttersta vikt att kommunen agerar i flyktingfrågan. Vi moderater ser faran med att en lyckad integration snabbt kan glida över och bli en misslyckad. I den situation vi nu har i Sverige är det mycket allvarligt om det skulle ske. Vi vill därför att kommunen samfällt agerar, med tydligt initiativ från den politiska ledningen för att stärka de olika verksamheterna som är involverad i integrationsarbetet.

Det duger inte med ett litet grepp här, någon anställd till där och lite mer pengar ovanpå. Läget är allvarligare än så, vi måste ska ett forum för de olika verksamheterna att samverka för att få ut mesta möjliga och säkerställa framgången för varje enskild individ.

Mål o plan

Vi har ett otal gånger uppmanat den politiska ledningen till gemensamma samtal om olika saker. Tyvärr är det kalla handen därifrån. Man inser inte vikten och poängen med breda gemensamma lösningar och det är tråkigt.

Men vi upprepar återigen att vi är beredda att sätta oss och diskutera olika lösningar för att säkerställa att integrationen blir en jobbframgång, något som tillför Sverige och Enköping en massa nya arbetstagare, nya företag och framför allt skattebetalare. D.v.s. människor som har möjlighet att gå till sitt arbete, betala skatt till våra gemensamma åtaganden, som försörjer sig själva och kan förverkliga sina egna drömmar.

En av de saker vi vill diskutera är Näringslivsnämnd, det forum som ska få till uppgift att få dagens spretiga verksamheter att samverka under samma paraply, som dessutom ska arbeta tätt ihop med Arbetsförmedlingen och kommunens alla företag. Något sådant måste till för att vi ska lyckas. Vi är också beredda att diskutera utformningen av SFI 2.0. Vad ska göras för att fler ska komma ut ur språkundervisningen fortare med än bättre svenska kunskaper? Hur kan vi kombinera SFI med praktik?

En lyckad integration kommer att generera miljoner till kommunen, en misslyckad integration kommer att kosta miljontals kronor för den samme.