månadsarkiv: maj 2016

Vi har inte råd med prestige

Med risk för att vara tjatig, så lyfter jag simhallen en sista gång, åtminstone under något år eller två.

Ärendet med att bygga en ny simhall har nu passerat kommunstyrelsen (KS) på sin väg fram till kommunfullmäktige. Oavsett hur vi argumenterar är det tvärstopp. Fast huvuddelen av medborgarna och föreningslivet håller med oss så finns det inget som biter på den styrande minoriteten. Man har gjort upp med vänstern, som är för alla simhallsförslag som S och NE hittills levererat. Jag har tidigare berättat om den process vi haft, där man från minoritetens sida gick oss till möte när det gällde att jämföra de två förslagen som var aktuella. När man sedan insåg att man satt med det sämsta alternativet så kom ett tredje alternativ upp. Ett alternativ som tjänstemännen inte ens tittat på. Det finns ingen geologisk undersökning gjord, det finns ingen riskanalys eller föreningsdialog. Man har bara bestämt sig, det viktigaste är att visa handlingskraft, kosta vad det kosta vill.

Oppositionen är lite oense hur mycket vi kommer att förlora varje år på det liggande förslaget. Det är jättesvårt att beräkna men vi är helt säkra på att det rör sig om minst 2 miljoner, men troligast det dubbla, ja kanske t o m tredubbelt.

Här är våra argument från vår gemensamma reservation i KS. Efter jag läste upp den begärde KS 1 vice ordförande ordet och sa, ”Ja, jag har samma argument som Ingvar, fast tvärt om”.
Det är den nivå vi håller här i stan.

De nackdelar och brister vi ser är

 • Försämrad arbetssituation för personal inom fritid, men även skolan.
 • Försämrade förutsättningar för föreningar och utövare.
 • Försämrade förhållanden för besökare och publik.
 • Besvärligare situation för äldre och funktionsnedsatta
 • Försämrad driftsekonomi med ett antal miljoner varje år och många miljoner över tid
 • Försämrad utvecklingsmöjlighet för övriga kultur- och idrottsföreningar, då simhallens onödigt höga driftsbudget tränger ut andras ekonomiska behov
 • Ökade byggkostnader
 • Ökade energikostnader
 • Försämrade förutsättningar för restauratörer i området
 • Försämrade förutsättningar för Enköping som lägerstad
 • Avsaknad av fristående konsult för granskning enligt rekommendationer från SKL
 • Frånvaron av logiska argument varför parkeringen är en sämre placering

Om minoritetens planer går i lås kommer man vinna omröstningen med 26-25 i KF. Vi i oppositionen kan bara hoppas på att någon inom minoriteten har förmågan att stå för en egen åsikt.

Så jobbar vi

Det kan vara svårt att få förståelse för allt man gör och det blir inte lättare när någon annan kommer med påståenden i enstaka frågor, lite så där lösryckt.

I Enköping har vi en god ekonomi, men förutom det gigantiska investeringsberget har vi liksom många av kommunerna i Sverige en utmaning när det gäller den demografiska utvecklingen och integrationen.

När det gäller investeringar så gör man dem nu eller så skjuter man dem till nästa generation. En del måste man göra själv, en del kan andra göra. När man inte har den bilden klar för sig så saknar man strategi och ansvar. Vi har vid flera tillfällen från framför allt Moderaterna inbjudet den styrande minoriteten till just denna typ av samtal, men responsen är noll.

Så motivet till att vi spjärnar i ishallsfrågan[1], simhallen[2] och Stattomten[3] är att vi ser en helhet, där man i varje enskild del måste ta ansvar för kommunens totala ekonomi. Tyvärr verkar Socialdemokrater och Nystartare inte ha den bilden klar för sig.

Ofta hör vi i nämnder från majoritetens företrädare att det är så lite pengar, det är bara 500 000 kr eller det är bara en miljon. Och med den synen på pengar kommer skattehöjningarna både tätare och kraftigare i en framtid än vad som skulle vara nödvändig.

Mycket som sker i Enköping är bra, nu liksom under tidigare mandatperioder. Men bristen på intresse för framtiden är lika påtaglig som oroväckande. Även fast pengarna räcker idag, måste vi tänka på morgondagens medborgare i Enköping.

Så Enköpingsmoderaterna tjafsar inte, vi tar ansvar även för framtiden!

 

[1] Vi bygger en top-notch ishall som kostar alldeles för mycket, 60 miljoner. Då kommunen rivet den befintliga rinken fanns det inget alternativ vid detta tillfälle, men principiellt är det fel. Tyvärr var kommunledningen inblandad i produktutvecklingen av ishallen. Vi kunde med ett starkt och ansvarsfullt styre, byggt en riktigt bra hall för betydligt mindre pengar.

[2] Driftkostnaden blir minst 2 miljoner kronor billigare per år med vårt förslag. Men även investeringskostnaden ges möjlighet till att bli lägre i vissa avseende.

[3] Investering på mer än 24 miljoner som man inte vet vad man ska ha den till.