månadsarkiv: mars 2016

SNEtt med prestig

Då har simhallsfrågan börjat röra på sig igen. Tyvärr inte tillräckligt långt.Simhall

I november/december satte sig Moderaterna och Centern ner tillsammans med den styrande minoriteten, Socialdemokraterna och Nystart Enköping. (S+NE=SNE) SNE ville veta hur vi skulle komma vidare, hur vi gemensamt skulle komma i mål med simhallen.

Vi kom överens om att det oppositionen ville var att få en utredning som påvisade skillnaderna mellan deras föreslagna placering i Gånstabacken och oppositionens förslag om att bygga simhallen på parkeringen. Nystart var drivande i diskussionen och krävde att oppositionen skulle peka ut den exakta placeringen på parkeringen, vilket vi ansåg vara en omöjlig uppgift för politiker men rimlig för tjänstemännen. Vid första sittningen med tjänstemännen fick vi medhåll från dem, då det berodde på många faktorer, men att de gärna föreslog placeringen om politiken litade på att det skulle bli bästa möjliga placering, vilket vi gjorde.

Vi gick igenom vilka aspekter som skulle ingå i utredningen. Det var allt i från beräknade byggkostnader, driftkostnader, tillgänglighet, trafiksituation. Vi inom oppositionen tryckte extra på de mjuka värdena. Om det skiljer 800 meter, hur påverkar det föreningslivet, för utövare, för föräldrar och inte minst för personalen, inklusive lärare som har idrottshuset som arbetsplats idag. Vi var dessutom överens om att utredningen inte fick dra ut på tiden och inte kosta en förmögenhet. Så därför begränsade vi utredningen genom att dels stryka idrottshusets behov av renovering dels sa vi oavsett plats så byggs en simhall med identiskt innehåll. Vi gav varandra dessutom löften om att vi utan prestige skulle välja det alternativ som rekommenderades eller föll bäst ut.

På ganska kort tid så avverkades utredningen och resultatet presenterades för samtliga partier. Man kom fram till att bygget kunde bli lite billigare i Gånstabacken och driften bli något billigare vid parkeringen. Tyvärr motsatte man sig att i huvud taget tänka sig att i en snar framtid ha en gemensam entré, som är en viktig faktor för parkeringsalternativet. Dessutom hade man underlåtet att kontakta föreningarna, då man ansåg att utredningen inte var officiell. Det var lite märkligt då Enköpings-posten haft en stor artikel om just detta.

Hur som så blev kontentan att skillnaderna var ganska små och då menade oppositionen att det i de mjuka värdena fanns så stora fördelar att det var det alternativet vi boSimningrde föreslå. En enig opposition förespråkade fortsatt en placering på parkeringen. Vi menade att man kunde ta fram en gemensam ritning för idrottshuset och simhallen och därmed hitta många synergier. Idrottshuset måste rivas och det kan genomföras omgående efter simhallens färdigställande och när det då byggs upp igen så byggs det ihop med simhallen.

Helt plötsligt så ifrågasätter den styrande minoriteten sitt egna förslag och undrar varför den placerats så långt bort. Kunde man inte flytta den till andra änden av fältet och då hamna på andra sidan ”Skvalbäcken”, bara 200 -250 meter från nuvarande entrén. Ett klart bättre alternativ än deras tidigare förslag, men tillräckligt långt bort för att de synergieffekter som oppositionen såg skulle falla bort. I den senaste sittningen jag hade med de två andra kommunalråden så frågade man mig om det inte var bättre att kompromissa med det nya förslaget, då parkeringsplatsen aldrig skulle hända. Jag insåg då att det redan från början var deras tanke och att löftet om prestigelöst acceptans av utredningsresultatet var en nys. Min besvikelse på deras agerande kommer att finnas med resten av mandatperioden.

Vad är då orsaken till att man väljer att plocka fram ytterligare en placering? Ja, det kan man bara spekulera i, men då vi pratat om frågan i många timmar så är jag rätt så säker på att det är prestige som ligger till grund för det. Man vill inte framstå som förlorare! Det tråkiga i deras resonemang är att de inte hade framstått som förlorare utan tvärtom, som handlingskraftiga och prestigelösa, med Enköpingsbornas bästa för ögonen. Men något gick fel i deras interna diskussioner. Jag tror de var rädda för att oppositionen skulle annonsera om sin framgång i frågan och det ville man inte bjuda på.

Det nya förslaget är ogenomtänkt, man förlorar den fördelarna med Gånstabacken, billigare byggnation och man förlorar fördelarna med parkeringen, synergieffekter som leder till billigare drift.

Enakartan-utskrift

Den politiska ledningen ville att oppositionen skulle peka ut en exakt plats för en placering av simhallen, själv kunde de flytta sitt förslag 500 meter. Vi avkrävdes löften om prestigelöshet och acceptans av förslag, själv hittade man på nya förslag och deras prestige kommer kosta Enköpingsborna flera miljoner över tid.

Besviken, ja det råder det inget tvivel om att jag är.

Ibland måste man dela med sig

Har avslutat boken, Konsten att höra hjärtslag av Jan-Philipp Sendker. Och jag känner att jag måste dela med mig. Jag är ingen storkonsument av böcker, men om böcker var som denna skulle jag läsa en varje dag.

konsten

Vilken underbar känsla att läsa de sista sidorna och känna någon tår glida ner för kinden och när du lagt ifrån dig boken och rest dig upp är man alldeles emotionellt förvirrad eller utmattad eller var jag helt uppslukad av berättelsen som är så underbart fin. Sist jag läste en bok som berörde mig på djupet var nog ”Flyga drake”, men inte ens den kan jämföras med denna märkliga och varma kärlekshistoria.

Ville bara dela med mig av möjligheten för alla att läsa något så fantastiskt. Ja jag vet att den inte är ny och att den erövrat världen. Nu vet ni att den erövrat mig också

Har S abdikerat?

images

En bild som beskriver känslan i Enköping. Det mindre nya partiet (NE) leder det stora erfarna (S). Nystart Enköping fick 8 mandat i valet 2014 och Socialdemokraterna fick 16 mandat. Man valde då ett minoritetssamarbete med de 24 mandaten av 51 (Ett solidaritetslöfte verkar finnas från V). Ödmjukt avstod Nystart alla ordförandeposter då man ansåg att S med sin erfarenhet skulle kunna svinga klubban snabbar (antar jag är argumentet). Nu har det gått ett drygt år för de nya nämnderna och 1 och 1/2 år för kommunalråden på deras respektive nya platser. Man kan lugnt säga att det tippat i ansvarstagandet. Alla inklusive pressen funderar vart S tagit vägen, då det är bara NE som ses och agerar. Nja riktigt så är det inte, i några nämnder är det fortfarande S som för ordet.

Men alla funderar varför S och kommunstyrelsens ordförande så tydligt tagit ett steg tillbaka. Det är ju inget som kommer att gynna partiet i nästa val. Eller tror man att det kommer att gå dåligt under mandatperioden och att NE då får klä skott för det? Är det så enkelt att Helena inte klarar av att hänga med i Anders driv?
Oavsett orsak så är spekulationen igång i Enköpings kommun.