månadsarkiv: februari 2016

Byggar Bob berömmer bidraget

(Förlåt Anders för elakheten)

Om ingen annan säger det, får man säga det själv.

Nystart Enköping (NE) annonserar om sin egen förträfflighet och lyfter fram allt man gjort det första året. Trodde det var mer än 15 månader sedan Anders tillträdde?

I helsidesannonsen gör man 5 konstateranden, jag nämner dem alla och ger en kommentar. Men först deras inledande mening: ”Nystart kan nu summera det första året i den politiska hetluften.”

NE annons

  1. Nu inleder vi utvecklingen av hamnen – Skulle ni inte berätta vad ni gjort? Det här är ett påstående vad ni ska göra.
  2. Vi satte P för P-huset – Beroende på vilken fråga som diskuteras så anser NE att det finns för många eller för få parkeringsplatser. Omöjligt att hänga med i logiken.
  3. Simhallsbygge utan avbrott – Om NE inte suttit i majoritet så hade den nya simhallen varit halvklar redan. Redan 2012 beslöt ett enigt fullmäktige att bygga en simhall utan att påverka ”gamla” simhallens funktion under byggtiden. Simhallsbygge med avbrott!
  4. Kommunen köper Stattomten? Inget man gjort under första året här heller, men man har för avsikt att riskera medborgarnas gemensamma kapital för att vinna populistiska poäng. Finns inga riskanalyser, utan några enskilda politiker tror man kommit på något smart.
  5. Bowlingen räddad – Ja, det enda påståendet i en helsidesannons som något sånär stämmer med syfte och verkligheten.

Men vart läser vi om insatserna för barnomsorgen, skolan, omsorgen av våra äldre? Ja omsorgen av alla våra medborgare.
Denna typ av retorik är typiskt NE, halvsanningar och hopblandningar av fakta och tidsperspektiv.

Se detta som konsumentupplysning. Moderaterna i Enköping vill i alla fall önska NE lycka till med det fortsatta arbetet och hoppas ni kommer att genomföra det ni sagt att ni genomfört.1600.jpg

Avtal i grumligt vatten

Hamn


Kommunen har förhandlat fram ett avtal med Enköpings Segel Sällskap (ESS) men tyvärr med flera frågetecken i. M vill ha ett avtal som ger båtklubben möjlighet att utvecklas och utveckla området och då krävs det tydlighet. Vem ansvara för vad? I dessa delar skulle skrivningarna kunna bli betydligt tydligare och det skulle underlätta för båda parter idag och i morgon.

En av de största problemen med dessa typer av avtal är att det byts politiker, tjänstmän och klubbstyrelser kontinuerligt och efter bara 3 -4 år så vet egentligen ingen vad som är sagt.

Det leder in på den andra delen som vi kritiserar. Avtalen bör ha en bilaga som förklara hur man har tänkt, hur man motiverade sina resonemang. Jag har pratat med tjänstemän som har varit inblandade och som beklagades sig för att det var svårt att förstå hur de tidigare 3 avtalen var framräknade. Då infinner sig vår fråga, varför har detta avtal samma svaghet. Det är ok att göra fel, men det är tråkigt att inte lära av dem.  Exempel på otydlighet i avtalet är den beräknade ytan man ska betala för.

Hamnområdet innefattar 87 000 kvm land och vatten. I det tidigare avtalet hade man räknat bort 11 000 m Det är här som det brister i avtalet. 60 % av området har man räknat bort med hänvisning (endast muntligt) att allmänheten har tillgång till området och att båtklubben inte använder ytorna fortlöpande. Man menar att allmänheten kan komma in på området och svepa ut sina filtar och ha picknick där. Att de borträknade områdena i huvudsak består av vägar bestående av sand och jord verkar inte vara relevant. Att Klosterparken ligger i direkt anslutning till hamnen och utgör ett flerfaldigt mer attraktivt picknickområde stör inte förhandlarnas tankebanor. Dessutom så finns en vägbom monterad vid infarten, vilket begränsar allmänhetens tillgänglighet.

Det har varit småbåtshamn i 100 år och under den perioden har det målats och skrapats färg med tungmetaller i. Det innebär att man måste sanera marken i en framtid och då bör man ta höjd för det och börja fondera pengar. Vi måste ta ansvar för våra handlingar idag och inte skjuta det på kommande generationer.

I nämnden yrkade vi bland annat på att tjänstemännen skulle få ett uppdrag att ta fram en policy för arrende av mark. Det skulle inte bara gälla för hamnområdet, utan även golfbanor, betesmark, koloniområden och andra verksamheter som använder sig av våra gemensamma ytor. Idag är skillnaderna stora och måste styras upp. Tyvärr blev det avslag på det, men vi återkommer med ett ledamotsförslag.