månadsarkiv: januari 2016

Mod(e)hus

Enk kommunhus

I början av december skrev jag ett inlägg med rubriken ”Liten rapport från huset utan ventilation”. Och den var mer träffsäker än vad jag kunnat tro, tyvärr.

 
Alla som arbetar här eller som deltagit i något möte vet hur fantastiskt dålig ventilationen är. Om man är fler mötesdeltagare än hälften av stolarna i mötesrummet, vet man att luften är slut inom 30 minuter. Är det mer eller mindre fullsatt så tar det max 15 minuter innan man känner hur dåligt det är.

Ska man då sitta i fyra timmar, med 15 minuters rast är hela eftermiddagen också förstörd. De föredragande som kommer in på kommunledningens möten suckar och samtliga beklagar sig för vilken dålig luft det är.
En faktor som har spätt på problemen är att man upptäckte en fuktskada på husets öppna innergård under hösten och sedan i november är det förbjudet att öppna fönstren pga asbestförekomster i väggarna som revs. Det är sanerat sedan någon månad, men förbudet att öppna fönstren kvarstår.
Att man nu konstaterat fukt och mögel i sådan grad att mer än 10 rum i två korridorer måste evakueras spär på behovet på ett nytt grepp om vad som ska ske med vårt kommunhus.

I huset sitter kommunledning med sina stab och servicefunktioner. Större delen av de tekniska förvaltningarna och stora delar av skolan finns också i huset. Men det som tidigare var Utbildningsförvaltningen (gymnasiet m m), Kultur & fritid, Vård och omsorg och Socialförvaltningen är spridda över staden.
Många kommuner byggde nya kommunhus i samband med kommunsammanslagningarna i början av 70-talet och dessa hus är uttjänta nu och den problematiken finns det många exempel på runt om i landet.

Politiken måste ta tag i problemet, det är inte bara att man ska kunna andas när man sitter i möten. Vi ska vara en bra och modern arbetsgivare, med en organisation som ges möjlighet till samverkan, inte bara via telefon och mail. Vi har ett ansvar att erbjuda en bra arbetsmiljö och en effektiv arbetsplats.

Törs den politiska ledningen visa på mod i kommunhusfrågan eller måste huset bli utdömt och man kan hänvisa till det som argument.