månadsarkiv: november 2015

Framförhållning och arbete på lång sikt

I bakvattnet på simhallsfrågan och efter att ha pratat runt med kollegor runt om i landet, så kan man konstatera att (S) verkligen förlorat i förmåga att inte bara leda landet, utan många gånger kommuner och landsting. Det kanske inte är så konstigt efter att ha bedrivet opposition i 8 år.

Det nästan alla påpekar är bristen på strategi och långsiktigt agerande. Det består i allt från att isolera sig själva från andra partier till rent budgetmässiga kortsiktighet.
Upplevelsenämnden beslutade i augusti/september om att halvera avgiften till kulturskolan. Nu i november driver man igenom ett besparingsprogram på den budget som togs i oktober!!! Hur förtroendeingivande är det arbetssättet? Hur kommer det sig att idrotten ska sponsra kulturen? Är det så mycket billigare att spela ishockey än att spela fiol?

När det gäller kommunens centrumutveckling så vill man göra utredning efter utredning, men att utreda föreningarnas bidragsregler så är det tji. Föreningslivet vill man inte riskera att stöta sig med. Vi Moderater tror att det vore klokt med att först säkerställa budget och dess drift innan man genomför politiska löften som andra sedan ska finansiera.

I Enköping vill (S) arbeta med sociala investeringsfonder och förebyggande åtgärder, vilket vi är överens om. Men förslaget om ett fritidskort, för ökat deltagande inom fritid och kultur har man begravt i en tjänstemannautredning.

skaterboardFörslaget var att ungdomar upp till 18 skulle få ett fritidskort laddat med 1000 kr, vilket skulle ge dem möjlighet att prova på flera idrotter eller betala för den idrott eller kulturverksamhet man är intresserad av. Tanken är att få fler barn in i föreningslivet och därmed minska risken för att ungdomarna hamnar fel. Det var tydligen inte preventivt? Motivet till att begrava förslaget var att om alla använder det skulle det kosta 5 000 000 kr. Det antagandet är fel på många sätt, dels så kommer inte alla att utnyttja förmånen, dels så finansieras föreningskortet av föreningarnas aktivitetsstöd som kostar ett par miljoner idag. Dels så räcker det med att en ung människa inte hamnar fel för att investeringen skall vara betald, det är det som är preventivt.
Ett annat argument som framfördes var att man visste inte vad ungdomarna ville. – Tänk om alla vill spela innebandy, då har vi inte hallar så det räcker. Sannolikheten att alla vill göra samma sak är obefintlig. I det resonemanget erkänner man att man inte har en aning om vad våra ungdomar vill göra och hur gör man då för att tillgodo se deras önskemål?

Nä, det är dags för (S) att sätta sig ner och ta sig en funderar över sin mandatperiod, mindre plakatpolitik och mer strategi för medborgarnas bästa.

Snopet trots allt

På dagens kommunfullmäktige (KF) skulle Badhuset diskuteras. Under hela processen har vi ifrågasatt hur man har berett ärendet. Det har varit en mycket tunn handling som har drivits igenom i både Kommunstyrelsen (KS) och i dess arbetsutskott (KSau). Några har varit mer irriterade än andra och grävt lite djupare. Det finns två sätt att uppfylla kommunallagens krav på en korrekt beredning av ett ärende som ska beslutas av KF.

  1. KF uppdrar till kommunstyrelsen att bereda ärendet.
  2. Berörda nämnder bereder ärendet till KF.

När det gäller Badhuset så har uppdraget kommit från den politiska ledningen och inte från KF. Det har aldrig varit uppe i någon av de aktuella nämnder, Upplevelse eller Tekniska.

Och således är det inte berett enligt kommunallagen

Jag har vid flera tillfällen påtalat för den styrande minoriteten att de borde lyft frågan från början i KF. Men de ville leverera en färdig lösning och så blev det som det blev. Nedan hittar ni det inledningsanförande jag tänkte hålla om det hade blivit någon debatt.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Äntligen – Jag tillhör de som tyckt att detta ärende skulle ha kommit upp för ett år sedan, med förevändningen om att det inte var rimligt att bygga en utomhusbassäng som skulle ballongas in för att kunna användas under byggtiden. I samband med det skulle den nya politiska ledningen skaffat sig ett mandat att hitta en ny placering eller hur man nu ville formulera uppdraget. Dessutom kunde man tillsatt en politisk styrgrupp med bred förankring.

NE har lagt upp all information om idrottshuset på sin hemsida, där sanningar, halvsanningar och rena felaktigheter blandas. Sluta jämföra de 293 miljonerna med den tidigare beslutade investeringen på 370/423 miljoner. Det är som att jämföra russin med vindruvor, eller än hellre om ordförande tillåter att jag skämtar lite grann med Grape. 293 miljoner är ett tomt badhus, det till kommer ytterligare 8 miljoner för inventarier. I de 370 ingick en renovering av hela idrottshuset, den som ni vill skjuta på nästa generation.

Under i princip hela detta första år har det pratats om ”Tillsammans”. Men det är bara läpparnas bekännelse, för när man inte ens inom sina egna partier känner av just ”tillsammans” så kan ni förstå att oppositionen känner sig än mer distanserad.

I lördagens tidning radade oppositionen en rad allvarliga invändningar mot placeringen. Till dem kommer ytterligare fler att tillfogas under kvällen. Men ni får en redan nu, kommunen har tittat på Gånstabacken tidigare för bostadsbyggande, ja till och med för en gravplats, men lagt planerna på hyllan på grund av markförhållandena. Risken att leran ska glida på berget av tyngden anses för stor. Som en amatör på att läsa geologiska rapporter tolkar jag den geologiska rapporten från 2013 med borrningar runt idrottshuset som att marken på parkeringen upp mot ”Pluto” av helt okej kvalité och borde vara ett betydligt bättre alternativ med alla argument som hittills kommit fram.

Jag inser att partipiskan viner rejält inom vänsterfalangen just nu. NE har ju denna fråga som en s k kärnkraftsfråga, förmodligen skulle man hålla fast vid sitt förslag även fast någon erbjöd sig att bygga ett badhus gratis. Men de sitter ju ändå här, så även till alla dem. Känner ni er bekväma att driva igenom detta beslut till vilket pris som helst? På senaste KPR så redogjorde AW för KS dagen innan där badhuset var en av punkterna. Följdfrågan från pensionärsorganisationerna var, men Rehab bassängen blir väl kvar i idrottshuset? Lars Von Aller svarade ja, Anders sa nej! Frågan blev då om man tänkt hela vägen, tänkte man ordna busslinje ut dit eller förväntade man sig att äldre och andra grupper som använder bassängen ska gå de 700 extra metrarna.

Vi har även fått till oss att idrottshusets framtida bemanning kommer att minskas och förmodligen kommer dörrarna låsas och föreningar få tillgång till nycklar. Känner föreningarna i idrottshuset till det scenariot?

Hur kommer det sig att ni inte vill prata med andra? Är detta verkligen ”Tillsammans”

Utredningen består av totalt 8 sidor, varav 3 är samma bild i olika format. Den ekonomiska kalkylen består av 2 rader. När vi begärt ut hela analysen som vi trodde var sammanfattad med 8 rader i rapporten. Så visade det sig att var hela analysen som var med. Två förvaltningschefer hade författat den över en kopp kaffe. Jag brukar säga att jag vill bli smartgjord av tjänstemännen, men tji så svårt det ska vara. Denna rapport gör mig inte ett dugg smartare!