månadsarkiv: oktober 2015

Vad händer när stormen har bedarrat!

Flykting

Det är fruktansvärt det som nu sker i vår värld. Det här har vi bara sett på tv förut och avståndet har då blivit längre. Men nu har verkligheten kommit till Europa och Sverige. En flyktingvåg som är uppe på 2:a världskrigets nivå.

 

Senaste 7 dagarna har nästan 9700 sökt asyl varav närmare 2400 ensamkommande barn. Boendesituationen oerhört kritisk. I går kväll fanns endast 641 boendeplatser tillgängliga i hela landet.

Det var utdrag ur eftermiddagens info i länets samverkansorgan för flyktinghjälp. I Enköping är vi verkligen på tårna och de som arbetar med frågorna gör en jätteinsats. Akuta bostäder håller på att iordningställas för att avlasta migrationsverkets boenden. Vi kan läsa om de tältläger som är på väg att resas framför allt i södra Sverige. Denna akuta fas kommer nog att hålla i sig en rejäl tid framöver och kommunens förmåga kommer att sättas på prov. Trots tiotusentals frivilliga över hela landet och alla bidragsgivande medborgare börjar situationen glida oss ur händerna. Regeringen arbetar febrilt med nya regler och resurser för att lösa situationen.

Vad händer i Sverige och Enköping, när alla dessa flyende fått uppehållstillstånd och placerats i en kommun, en kommun som våran? Har vi möjlighet att på ett rimligt sätt ge människorna de förutsättningar som krävs för att ge dem ett värdigt liv inom rimlig tid? Vad sker på våra skolor, vad sker inom SFI och vad sker på vår arbetsmarknad? Bostäder? Vi kan inte ha 1000-tals boende i tältläger över tid. Även fast vi halverar byggprocessernas tid så tar det flera år att möta upp det behov som flyktingvågen fått att pika. Vi hade bostadsbrist innan fördubblingen, tre- och fyrdubblingen var ett faktum.

Det är staten som står för kostnaderna de 2 första åren som regelverket är idag. Frågan är om den kraftiga flyktingvågen kommer att generera ytterligare kostnader som kommunen inte budgeterat. Hur ska vi kunna matcha upp till behoven och kraven som får vår organisation att knäa redan nu?

Jag föreslår att politiken sätter sig ner tillsammans och tillsammans med tjänstemännen reder ut vilka olika områden som kommunen måste förstärka och sedan börja agera på det. Samverkan inom politiken och samverkan med andra kommuner för att lösa allt efter bästa förmåga och det kräver att vi förbereder oss. Och det bör ske i närtid, helst innan oktober månad är till ända för att processerna ska komma igång.

Den som inte är förberedd är oförberedd, som  Fredrik Reinfeldt sa. Men tillsammans kan vi klara detta!

Budgetdebatt

Budget projekt I går måndag gick budgetdebatten av stapeln och det blir aldrig som man tänkt sig. Men erfarenhet är utvecklande. Vad jag tar med mig är: 1. Vill du ha det gjort får du göra det själv. 2. Du kan aldrig ha förberett dig för mycket. 3. Alla kan inte läsa av när det är nog. 4. Talartiderna skulle kunna skärpas ytterligare.
Den styrande minoriteten hade lagt fram en budget som var taktiskt fulländad och väl försiktig. Jag kunde ha skrivit minst 80 % av texten själv och då blir svårt att kritisera. Så trots mycket få politiska åsiktsskillnader så tog mötet nästan 9 timmar. Vilket får mig att fundera på talartider och politikers förmåga till kärnfulla tal/inlägg.

Rent siffermässigt skiljer det lite mellan partierna, även om satsningarna slår lite olika. Det innebär att alla oppositionspartier gör ett bra jobb, då man saknar tjänstemannastödet. I o f s så har man 2 veckor på sig att analysera de styrandes budget. Vi Moderater hade gjort klar vår budget innan minoriteten presenterade sin.

Vi fick kritik för att vi inte räknade upp Vård och Omsorgs budget lika mycket som de andra hade gjort. Samtidigt så var Magnus A (V) uppe i talarstolen tidigare och påvisade att det finns ingen nämnd som fått sådana kraftiga uppräkningar de senaste åren som just V&O. Det var också så vi kände, dessutom anser vi att det finns många åtgärder som kan göras för att kapa kostnader i framtiden och skickar man då inga signaler så kommer inget att hända.

savings-891347_1920Så det var lite resonemang om siffror i nämnderna. Jag hade förväntat mig en storm om minoritetens förslag att förflyta politiken från Kommunfullmäktige (KF) till kommunstyrelse (KS) och ut till nämnderna. Men det var bara jag som var beredd att ta den striden tills jag påpekade att alla partier inte är representerade i KS varför demokratin urholkades.
Det handlade om att KS skulle besluta vilka indikatorer (uppföljningspunkter) som KF skulle arbeta med. Vilket blir märkligt, KFs utskott bör inte bestämma vad KF ska prioritera i sin uppföljning. Det korrekta bör vara att KS bereder ärendet och föreslår fullmäktige att arbeta med vissa punkter och sedan följer en debatt om rimligheten och sedan beslutar KF om sitt egna uppdrag. Hur som, vi fick igenom den ändringen.

Varför är detta viktigt då, jo KF är det högsta beslutade organet i kommunen. Fullmäktige är tillsatt av väljarna och speglar valresultatet. Kommunstyrelsen är utsett av KF och där har den styrande minoriteten majoritet, dvs den speglar inte valresultatet och alla partier är inte representerade.

I samband med budgeten så togs Verksamhetsplanen och de strategiska målen och det var dessa bitar som var så allmänt hållna att det var svårt att tycka annorlunda. Nya strategiska mål, ny styrmodell och nytt arbetssätt i fullmäktige. Det är inte många som vet hur 2016 kommer att bli, ska bli spännande att följa utvecklingen.

En eloge och ett grattis till den politiska ledningen för en väl formulerad budget och framgången i kommunfullmäktiges debatt.

Inget är möjligt om man inte vill

idrottshuset

Då är badhuset uppe för prövning, med envishet skickades ärendet vidare från KSAU till KS (kommunstyrelsen) som går av stapeln i morgon tisdag.

 

Om vi sammanfattar historian runt ett nytt badhus lite snabbt så kom det första förslaget 1996, men egentligen så tog arbetet fart 2006. Men det har varit några stopp på vägen och de två stora stoppen var en diskussion om vilken form anläggningen skulle byggas. I kommunal regi eller i s.k. OPS som står för Offentlig-Privat-Samverkan. Ett sådant koncept finns det lite olika varianter på men grunden är att en privat bygger och driver anläggningen och kommunen ger garantier på åtaganden. Kan ex vara simundervisning och minimi antal besökare och ersätter då operatören med x antal miljoner per år. Den andra diskussionen var hur energilösningen skulle se ut. Många tyckte att fjärrvärme var ett självklart val då det bara ligger några hundra meter bort och är en kommunal angelägenhet. Andra tyckte att vi skulle ta vara på den värme som bli över när vi fryser isarna i de båda hockeyhallarna. För nu slösades den bara bort. Till slut enades man om fjärrvärme.

Sedan tog man ett större grepp och tog med hela Korsängsfältet. Det var förslag om både bostäder och Eventhall. Man fattade till slut ett enigt beslut i fullmäktige. När den nya kommunledningen tillträdde så blev Helena Proos tvungen att backa på att bygga badhuset enligt det beslut som hon varit med om att fatta. Varför kan man bara spekulera i, men KSO-rollen stod och föll med denna och parkeringshusfrågan, så jag förmodar att det var en relativt liten uppoffring.

Nystart Enköping har sitt ursprung i några få sakfrågor och tittar man på deras fritidsintressen så blir det ganska tydligt. Bland annat har några av de tyngre politikerna suttit i Simklubbens styrelse.

Jag liksom NE tycker att investeringen skulle bli allt för stor, samtidigt så skulle det vi få ett fantastiskt bad. För att lyckas med att simklubben och simundervisningen inte skulle drabbas av bygget föreslog tjänstemännen att en utomhusbassäng skulle byggas och ett ballongtält skulle täcka den så att den skulle vara användbar under byggtiden. Samma tjänstemän har efter valet sagt att det inte är genomförbart, vilket är märkligt. Ett val borde inte kunna påverka praktiska möjligheter, men så har iaf skett.
Dessa tjänstemän upptäckte i ett sent skeende att omklädningsrum både till bad som till sporthallarna hade fuktproblem i golv och väggar. Ventilationen måste bytas då luften som nu sprids inte håller kvalitén. Dessutom är idrottshuset efter 40 år relativt slitet.

Så fullmäktige beslutade då enhälligt att avsätta 370 miljoner för att bygga ett nytt badhus, ett utomhusbad och renovera idrottshuset, den siffran gled till 423 miljoner med nya beräkningar. Denna siffra jämför SNE med sitt ”Gånstabad” för 293 miljoner. Men det är två olika saker, för till de 293 ska inventarier för 8 miljoner läggas till + bygget av parkering, förstärkning av väg och en lösning vid Boglösavägen. Vad det kommer att kosta vill man inte beräkna innan badhuset är beslutat. Men allt under 30 miljoner skulle vara positivt. När det gäller Gånstabadet har flera faciliteter prioriterats bort, för att få ner priset. Ändå ligger den beräknade byggkostnaden betydligt över vad de anläggningar som byggts/upphandlats i vår närhet de senaste åren.
Man måste också vara medveten om att arbetet med renoveringen av idrottshuset i inte är med i dessa kalkyler utan den investeringen vill man skjuta på framtiden och den kommer nog att kosta 100 miljoner till. Dock ska en lightrenovering genomföras för att kunna använda gamla simhallen till något vettigt.

Under vintern och våren har tjänstemännen arbetat med den styrande minoritetens intentioner. I sluten av våren sa jag till den politiska ledningen att för att ha någon chans att få igenom beslutet i fullmäktige kanske man skulle förankra det hos oppositionen. Då kallades vi till möte och informerades om att man skulle det nya badhuset i Gånstabacken. Man fick fram en provborrning på några få dagar, vilket normalt är flera veckors tidsspann. Mötet var ganska så summariskt och vi hade nog fler frågor efteråt än när vi kom. Tror också att vi fick fel fokus, vi fastnade vid ursprungsförslaget, mest för att vi ifrågasatte den plötsliga ändringen av vad som vad möjligt eller inte. Lika fast var SNE vid sitt förslag, inte heller de kunde lyfta blicken.

Efter sommaren bjöds det in till ytterligare ett möte och där visade det väl sig att det var ganska låsta positioner. Oppositionen tycker att placeringen är väldigt viktig. Tyvärr var vi kvar i ursprungsförslaget i mångt och mycket. Styret vill bara att deras förslag ska gå igenom. Oavsett idéer eller förslag så fanns det omgående svar. – 600 meter är inte för långt att gå emellan. – Det är få föräldrar som har barn vid de två olika platserna. – Vad skulle det inte kosta att anlägga två nya 7-manna planer. –  Nej, det är inte många som går in till badet efter annan verksamhet.

Vi begärde och fick en extra sittning med tjänstemännen för att försöka reda ut ytterligare frågetecken och det fick vi. Men svaren är otydliga eller undvikande och vi blev inte så mycket klokare. Men vid det mötet blev vi nog alla överens om att ursprungsförslaget inte är genomförbart, dvs bygga badhuset i befintligt idrottshus.

Jag tolkar att M, C, FP och MP är eniga i att det skulle vara av stort värde om badet låg närmare idrottshuset. Vi tror att det skulle vara stora fördelar för våra medborgare, för föreningar, näringsidkare och för ”lägerstaden” Enköping.

Härom dagen gick vi tre kommunalråd ner till idrottshuset och tittade oss omkring och då kokade det ner till att det var svårt med transporter för klor om badhuset placerades bakom idrottshuset. Kan bara konstatera att inget är möjligt om man inte vill.