månadsarkiv: augusti 2015

Samverkan för ett starkt näringsliv

EP har en artikel den 13 augusti, där Näringslivschef Cissi Lööv intervjuas. Artikeln inleds med citatet, ”Näringslivet ska inte vara separerat från resten av samhällsutvecklingen”. Vi Moderater hävdar att Näringslivet och företagandet är en förutsättning för resten av samhällsutvecklingen.

Det är på inget sätt en motsats till vad Cissi säger i sin intervju, men det är många gånger en motsats till den politik som våra politiska motståndare driver. Senast i våras beslutade tekniska nämnden att återta i egen regi, en del av inköpta tjänster man har inom fastighetsförvaltning. S och NE, vår politiska ledning, anser att kommunen är bättre än det privata näringslivet på att förvalta fastigheter. De anser faktiskt att vi är bättre på att svara i telefon, serva datorer, vårda äldre och utveckla våra barn i förskola/skola. Ja de anser att kommunen är bättre på allt jämfört med företagen i kommunen och resten av Sverige.

Vi Moderater tror att kommunen är bra på mycket, i vissa fall bäst, men vi tror att privata företag skulle kunna bidra mycket även i den kommunala sfären.

För att ytterligare prioritera Näringslivet och hjälpa våra medborgare bort från utanförskap vill Moderaterna skapa en Näringslivsnämnd. En nämnd med det tydliga uppdraget att stödja företagen i dess etablering/utveckling och där igenom motverka utanförskapet.

Det finns en majoritet för att flytta gymnasieutbildningen till skolförvaltningen för att få en röd tråd genom hela skolgången. Den ledande minoriteten vet inte riktigt hur man ska hantera de delar som blir kvar av Utbildningsförvaltningen. M i Enköping har däremot en tydlig idé och det är att Komvux, SFI, KY och Arbetsmarknadsenheten ska utgöra stommen i den nya Näringslivsnämnden. Försörjningsstödet från Socialförvaltningen bör även den ingå i den nya förvaltningen tillsammans med en företagslots.
5 nya arbetstillfällen i det privata näringslivet, ger kommunen möjlighet att anställa 1 person till. Vi politiker måste tydliggöra vikten av att få människor i arbete och bort från utanförskap. Lyckas vi med det så blir matchen om resultat i skola och kvalitén i omsorgen mindre svår.

Bowling

 

bowling

 

Den styrande vänsterminoriteten i Enköping har räddat Bowlingen! Eller?

Det är jätteroligt att man kan fortsätta att bowla i Enköping oavsett om det är nöje eller mer seriöst seriespelande. Det är mycket starkt att leta fram en entreprenör som vill verka under dessa villkor. Kontrakt 6 månader åt gången är inte precis någon idealsituation för en företagare och det är få som skulle skriva på något om det verkligen var fallet. Men så tror jag inte att det är. Vår kära lokaltidning/tidningar skriver vad som sägs till dem och har noll förmåga till kritiskt tänkande vilket man i majoritet är tacksam för och vi i opposition frustrerade över.

Jag tror Anders Wikman lovat att bowlinghallen blir kvar minst i 5 år, kanske t o m 10 år. Utan ha något på fötterna i detta löfte. För det är så deras plan ser ut, skjut kostnaderna framåt, så någon annan, kommande generation måste ta ansvaret.

Både kommunen och de nya entreprenörerna renoverar olika delar av bowlinghallen, trots att kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att idrottshuset ska rivas och renoveras. Det har till och med skett upphandlingar. Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande och Jesper Englund, ordförande i Upplevelsenämnden har båda varit med om att fatta det beslutet. Men för att få makten har man varit tvungen att ge med sig på vissa frågor i förhandlingen med Anders Wikman och Nystart Enköping. Och det kan jag köpa, men att fullständigt skita i vad kommunens högsta beslutande organ har beslutat är mer än lovligt fult. Jag har vid flera tillfällen bett dem ta upp ärendet och fatta ett nytt beslut, men de vill ha ett komplett alternativ att ta ställning till innan ärendet förs upp på fullmäktiges dagordning.

democracyProblemet med det förhållningssättet är om man nu förlorar omröstningen i fullmäktige, då man faktiskt sitter i minoritet, har spenderat miljontals kronor utan beslut, t o m i strid mot beslut. Man kan risker att ha lurat entreprenörer att investera i bowlingbanor, i att investera i kalkyleringar i byggprojekt som inte blir av. Dessutom visar man på förakt mot den demokratiska processen och dess spelregler. Tyvärr har vi inget konstitutionsutskott i kommunen, annars hade den kommunala ledningen fått det svettigt att förklara sitt agerande.

Om nu vänsterminoriteten tycker deras idéer är så bra, vore det kanon att förankra dem hos övriga partier. Men det allra mesta men sysslar med sker i det fördolda och min känsla är att man har antingen dåliga idéer eller dåligt självförtroende.

Det är med förvåning man följer EP:s journalisters arbetssätt. Eller är det mer hur de formulera sig i denna nyhet?

För någon vecka sedan kunde man läsa rubriken ”Bowlingen är räddad!” . Men finns det ingen kritisk granskning? Man skriver själva att det handlar om ett avtal 6 månader i taget. Vi alla som drivit företag eller åtminstone har förståelse för företagarens villkor skulle inte vilja ha förutsättningen om 6 månader i taget. Hur ser avtalet egentligen ut? Hur många skattekronor skjuter vi in för bowlingen? Det är ju inte så att det var utan subvention tidigare, men hur ser avtalet ut? Hur många 100 000 tals kronor investerar kommunen i ett hus som är beslutat att det ska rivas?
Men EP är inte intresserad av den frågan. Höjdpunkten kom i lördagens tidning (1/8), då bowlingen kommer in på heta listan då den är rädd!
Det är inte räddat, det är uppskjutet. Den styrande vänsterminoriteten arbetar efter filosofin, märkas så lite som möjligt, var mjuk så kanske vi kan få 4 år till. Populistisk politik är inget som gynnar en kommun, möjligtvis ett parti kortsiktigt.

Vi moderater anser att skattemedel ska användas så effektivt och klokt som möjligt. Vi kommer inte att ha råd att skattefinansiera vuxna människors liv i någon större utsträckning. Skattesystemet är till för att omfördela pengar från de som har mycket till de som har lite. Att då subventioner bowling och parkering fungerar inte. Det är inte så att vi har något emot att det spela bowling eller körs bil in till stadens centrum, men om man inte har råd att göra dessa saker som vuxen så får man avstå.

Detta leder in på likabehandlingen av föreningslivet i kommunen, den är inte okej, men det är ett helt annat inlägg.

Förmyndarsverige är märkligt!

bottles-555717_1280

Systembolaget har som uppgift att sälja alkohol i Sverige, men så lite som möjligt och bara till de som fyllt 20 år. Under årets första sommarveckor har olika personer påtalat problemet att ta med sig någon som inte har fyllt 20 år med in på systembolaget. Jag har själv fått känna på förmynderiets krafter.

 

Jag och mina båda söner var på systembolaget i Stenhagen, Uppsala, för att införskaffa ett par påsar med dryckjom. Jag ställer upp flaskorna från korgen på bandet och jag betalar. Då jag har uppfostrat mina barn till att vara hjälpsamma, så börjar minstingen som bara var 18 vid tillfället att plocka ner i påsarna. Då frågar kassören om det var hans varor, och om han hade leg? Svaret var nej på fråga ett varför var fråga två blev ointressant. Då fick vi klart för oss att vi riskerade att bli stoppade i och med att kassören misstänkte att det var langning på gång. Jag intygade att jag skulle ha produkterna och ville min son ha alkohol får han ordna det själv. Han kan ju alltid gå på krogen. Kassören var nådig och lät mig som 50-åring få köpa min egen dryck. Tacksam blev jag.

liquor-429428_1920

En av vännernas döttrar var på bolaget och skulle köpa någon flaska vin till sin mamma, hon var fyllda 20, men kompisen hade ytterligare några månader kvar innan myndighetsdagen. Nej, innan förmyndardagen ska det vara. De blev stoppade och mamman var tvungen åka ner själv för att lösa problemet. Denna mamma är av rättskaffens natur och det meddelade hon personalen.

Sonen (den äldsta) numera 22 har liknande erfarenheter, då kompisgänget kan variera i ålder.

Nu något som alla är överens om! Den som får något langat är aldrig med in på bolaget! Ingen i den situationen vill ta risker, de vill ha alkohol på så smärtfritt sätt som möjligt. Det innebär att om de väljer produkter så gör de det ur minnet, katalogen eller på nätet, inte i butiken.

Om jag går ut på systembolaget.se så får jag frågan om jag är 20 år eller yngre. Haha, hur många tänker, jäklar jag har inte fyllt ännu! När gick det så fel? Det är förmodligen den svenska moralen, som säger att om du inte förbjuder, så erbjuder du.

Det går bra att konsumera alkohol på krogen, åka Ålandsbåt eller bil till Danmark eller än hellre till Tyskland. Men i Sverige, så ska spriten enbart säljas till de som fyllt 20 år och har du inte det så får du inte ens titta på deras hemsidan.

I andra änden så ökar narkotikamissbruket i Sverige och unga människors inställning till narkotika är ganska så liberal och de flesta under 25 har bristande förståelse för att cannabis inte är legaliserat. Där har vi ett problem!

Någonstans, någon gång måste vi svenskar hitta balansen i vår välvilja! Vi måste låta vuxna människor ta ansvar för sina egna liv. Systembolaget är ett tacksamt område att hacka på, men det finns hundratals exempel inom olika områden som lider av svensk förmyndarmentalitet. Vi går så hårt fram inom området att det blir kontraproduktivt.