månadsarkiv: april 2015

Parkeringssituationen en framgång

I dagens EP skriver Elisabeth, som driver en delikatessbutik i centrum att skattesubventionerade parkeringar har lyft hennes omsättning och därmed hennes butiks möjlighet att leva vidare och att det skapar utrymme att eventuellt anställa ytterligare någon, vilket är fantastiskt roligt.

Jag förmodar då att en utvärdering från kommunens sida kan ske och att en presentation av den kan ges direkt efter sommaren.

Det är viktigt att våra butiker överlever, det är förödande för ett centrum när inslaget av tomma lokaler blir tydligt. Men är det rätt att skattebetalarna ska stå för kostnaden och inte konsumenterna.

Fördelar med en skattesubvention är att kostnaderna delas på alla innevånare, det blir inte så dyrt för den enskilde. Men knasigt att de som inte ens har körkort ska betala för något de inte använder. Självklart är det lite rättvisa också, varför ska de som bor lantligt betala , när de som bor i staden inte behöver ta bilen för att handla.

Problem som uppstått är att vissa näringsidkare funderar varför det är gratis på torgets ovansida, men inte på nedsidan. De 3 olika platserna som är befriade från avgift, ger en ökad rörelse. I backen ner mot torget på Kungsgatan har man fått en vana att parkera upp på halva trottoaren, när ingen gratisparkering är tillgänglig. Kyrkgatans utseende med dubbelparkering är inte en vacker syn, speciellt inte när det är vår mest fotograferade gatuvy, från Joar till upp mot kyrkan och åsen.

Min fråga till Nystart förra veckan i EP är ännu obesvarad, varför kan vi subventionera parkeringar på gatan men inte inomhus?

Jag önskar att man fått tagit del av finansieringen av parkeringshuset! Det kommer påståenden om att man nu måste skattesubventionera det, vilket inte varit aktuellt tidigare.

Risken är stor att vi åter igen diskuterar en fråga i flera år framöver istället för att hitta en lösning som vi alla är betjänta av.