månadsarkiv: december 2014

LO

Är det rimligt att Socialdemokraterna 2014 fortfarande stöds av ett fackförbund. Den politiska kartan i Sverige har förändras rejält de senaste 15 åren. Under 70-talet var det kanske naturligt att LO förbunden betalde in till Socialdemokraterna. Under 80-talet började det bli tveksamt och nu i det nya årtusendet måste man se det som mallplacerat.

Mer än hälften av LO medlemmar röstar på ett annat parti än det som erhåller miljontals kronor och tiotusentals arbetstimmar av dem. Det finns inget självklart att arbeta inom ett yrke där LO bedriver facklig verksamhet och därmed röst på Socialdemokraterna. Bland medlemmarna finns det fler som röstar på SD än vad som röstar V.

Nä, det är dags att den enskilde även ska räknas i den facklige världen och subventionerna upphör. Det måste bli den nya regeringens uppgift från april att se över denna märkliga och historiska händelse.

Hall(å)

De är lovvärt med att majoriteten vill ha en fullstor hall vid Munksundsskolan, kan t o m gilla den framåtsyftande tanken. Problem uppstår dock, det kommer medföra förseningar och det är lite ogenomtänkt.

De ritningar som idag är framtagna är med en liten gymnastiksal som är ihopbyggd med övriga delen av skolan. Om man ska ha en stor hall måste man göra om detaljplaner beroende på placering då hallen inte får plats på den tomt som är tänkt. Majoriteten förslår att gymnastiksalen ska läggas på Enavallens område, vilket leder till att ritningar måste göras om. Så oavsett vad majoriteten gör, blir det förseningar, om man inte låter projektet löpa vidare vill säga.

Orsaken till den ogenomtänkta delen av majoritetens tankar är att man utlovat som vallöfte att bygga en Eventhall. Och med Eventhall avses en hall där stora sporthändelser går av stapeln men även  mässor, konserter och liknande.
Varför då ogenomtänkt, jo man vill lägga Eventhallen vid idrottshuset, man vill bygga en fullstor hall vid Munksundsskolan, medan Västerledsskolan har en liten hall. Om Eventhallen förlades mellan Dr Westerlunds gata och Västerledsskolans grusplan, så får vi ett Kinder ägg, dvs. 3 i en. Båda skolorna får tillgång till en stor hall och det blir dessutom en Eventhall.

Känner man till att Enköping har 1 hall per 4000 innevånare jämfört med snittet i Sverige där det finns 1 hall per 12 000 personer så kan man acceptera oppositionens tankar.  Men det är väl bra att vi blir bäst i Sverige på tillgång av idrottshallar  och ja det är det men vi har som sagt ett investeringsbehov i kommunen på 3 – 4 miljarder och måste prioritera, prioritera hårt. Då tycker jag att det inte är prioriterat med 2 hallar i centralorten, när vi kan lösa det med hälften. Ett inte slösa bort 100 miljoner är bra, även för en majoritet.

Måste skärpa mig!

Nu börjar livet bli mer strukturerat igen och om jag inte är hemtam än i Enköpings kommunhus, så börjar saker och ting åtminstone komma på plats iaf. I dagsläget har jag inte tillräckligt med politik i vardagen tycker jag. Några möten, med politik i avvaktan på att nya majoriteten tar över på alla håll och kanter. För just nu är det fortfarande alliansen som är ordförande i nämnderna.

Måste säkerställa att jag kommer ut på fler verksamhetsbesök, både i kommunens egna regi, men även besök hos våra företag. Det är viktigt att komma ut och få höra vad människor i olika verksamheter tycker. Vi har alla olika perspektiv och det är så enormt utvecklande att få ta del av andras.

Det som sker i kommunhuset förutom att jag försöka hänga med på vem som samverkar med vem, så är det att jag skriver mycket just nu. Tipset till majoriteten är att hålla mig aktiverad, annars kommer insändarna att hagla. Två motioner och två insändare skrivna på någon dag. Jag sammanställer en lokal valanalys och jag har dessutom börjat med budget 2016.

För att inte driva hela huset till tokerier, så får jag gå och köpa ett träningskort för 2015, det ser jag fram emot.