månadsarkiv: november 2014

Budget 2015

Sitter och tittar igenom Socialdemokraterna och Nystart  Enköpings budget för 2015. De första 9 sidorna är en ”löptext” där man staplar generaliseringar, floskler och tomt prat i mindre stycken. Modeorden för året är kommission och nolltolerans. Framtidskommissionen är nog det roligaste iaf! Nystart hade som krav att en haverikommission skulle utreda hur allt kunde gå åt pipan inom kommunen. NE har uppfattningen att det är inkompetent personal i vår kommun och om bara någon ur deras parti kan kika lite på siffrorna så ska det nog gå att få ordningen på alla havererade projekt. Helan Proos har lyckats styra om det till en Framtidskommission och det kommissionen ska ägna sig åt, är det som kommunen gjort tidigare! ? Är det en framtidskommission? Tror att det är ett av de moment som Helena lurat upp de ny parlamentarikerna i bänkarna.

Får återkomma i ärendet, nu är det dags för veckans squash 🙂

 

Ny på jobbet

Har varit formellt på plats i 3 dagar på mitt nya arbete, kommunalråd i opposition. Knepigheten är att skiftet mellan majoritet och opposition går i tre steg och inte gynnar arbetet för kommunens utveckling. Det fungerar så att fullmäktige skiftar den 15 oktober, dvs det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunstyrelsen och dess funktioner skiftas från den 1 november medan nämndernas bemanning och majoritet skiftas från 1 januari. Schematiskt så arbetar nämnderna med en borglig inriktning medan fullmäktige har en socialistisk vinkel på arbetet. I och med att fullmäktige är det högsta beslutande organet och ingen vill driva politik på pin tji, så är arbetet lite stillastående.

En ursäkt kan ju vara att man behöver ”komma i ordning” inför maktövertagandet, men jag undrar om man inte tänker lite baklänges med detta upplägg.  När väljarna sagt sitt bör man snarast efter anpassa sig annars uppstår ett vaccum. Om det nu är omöjligt att utse en komplett bemanning till de olika uppdragen på 6 veckor, så skulle man iaf kunnat utse de nya ordföranden, så att styåran ändå hålls av den som ska ansvara.

Just i denn tid efter valet håller samtliga partier på med nomineringar och val av representanter till nämnder och styrelser. Det är ett arbete som skiljer sig rejält mellan partiers kulturer och förutsättningar. Har man fått fler mandat sker det mesta i gott samförstånd, ingen svår uppgift. Men minskar man antalet poster så finns det dels de ”gamla” gardet som vill fortsätta, plus ett nytt gäng som vill in och påverka och platserna räcker inte till. Och det är här som partiernas olika kulturer kommer in! Sker det i någon form av demokratisk process eller är det knivarnas natt som gäller där gruppledaren lyfter fram sina förtrogna.
Det vore intressant för valrörelsen om man gjorde tvärt om, man fördelar den förhoppning av valresultat man har och sedan efter valet får man justera vilket tar mycket kortare tid att göra då större delen av processen är genomförd. Det skulle innebära att om man varit lite upptagen/lat under valrörelsen medan andra varit mycket ambitiösa kan det vara svårt att hävda sin rätt till den post man är nominerad till.

Kontentan av resonemanget är att den nya majoriteten skulle vara på plats 2 månader snabbare och tiden för avvaktan och funderingar skulle bli kortare och därmed gynna våra medborgare.