Puzzelpyssel

Stora puzzel är ofta svåra puzzel, speciellt om man bara plockar två bitar i taget för att se om de passar ihop. Jag är inget proffs, men jag tror mig förstå att enklast är att börja med ramen och sedan försöka gruppera olika färger och/eller motiv i bilden. På 80-talet arrangerade Enköping minst 3 gånger SM i puzzelläggning. Hela idrottshuset var fullt med bord och lag som på kortast tid skulle lägga samma puzzel. Nu verkar tävlingen ha flyttat till kommunhuset.

puzzle

Den styrande minoriteten vill inte ha någon annan vid bordet. Vid senaste kommunfullmäktige (KF) så ändrade man sig under galgen, men frågan är om det bara var läpparnas bekännelse

Puzzlet jag skriver om är förstås bilden över framtidens Enköping. Där Anders Wikman och Nystart Enköping (NE) åter drivet Socialdemokraterna (S) framför sig i en fråga. Den 9 februari redovisar Ordförande Wikman i Plan och exploateringsutskottet minoritetens planer. Motivet till att det skedde just där och då var att man ville göra en extra fördjupning av centrum i samband med den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) som nu är under framtagande. Att både Moderaternas och Centerns initiativ i just den riktningen hade avslagits var inget problem för de styrande.

Förslaget var hur ett antal verksamheter skulle spridas på ett antal fastigheter i centrum. På den direkta frågan från mig om det var huggit i sten så blev svaret; Nja, det är nu vårt förslag som vi gått ut offentligt med och det ska mycket till innan det ändras.

Förslaget i korthet. Bygg ett kulturhus på Stattomten, riv Joar och bygg ett kommunhus med ett parkeringsdäck i flera våningar. Renovera upp de 3 kulturhusen i Kyrkbacken för kulturskolan. Bygg gymnasiet som det är tänkt.

Inte med ett ord berörde man något om finansieringen eller andra omständigheter. Inte med ett ord berörde man övriga investeringar som måste till de närmsta 15 åren. Inte med ett ord nämnde man att ekvationen inte går ihop. Man sa att man ville ta ett helhetsgrepp, men man tappade 80% av kommunens investeringsbehov. I och med att den styrande minoriteten inte vill prata med oppositionen, blev vi i alla fall glada att de tänkt och att vi fick reda på det samtidigt som allmänheten.

Nu har en medborgardialog hållits, resultatet har man inte hunnit redovisa, men runt mitt bord där ytterligare 6 personer satt så ville ingen riva Joar och ingen ville ha ett kulturhus på Stattomten. Det finns numera en facebook-grupp med nästan 2000 medlemmar som engagerat sig i Joars bevarande.

Alla inspel jag fick under dialogmötet, var helt i linje med vad jag, vi moderater och alliansen tycker. Ibland känns det bra att vara politiker

Inom moderaterna räknar vi med ha en god bild om hur vi kan tänka oss Enköpings framtida utveckling i maj månad. Vi kommer att ladda oss med bra idéer som är underbyggda, men vi kommer också prioritera samförstånd för att få dessa frågor framåt. Man måste vara ödmjuk för att ens egna idéer inte är det perfekta och för att det i det politiska spelet måste kompromissas. I ett första steg med Alliansen och sen övrig opposition. Om styret skulle vilja prata med oss, kommer vi självklart göra det. För Enköpings bästa.

Förskola sökes!

Enköping växer kraftigt och när många flyttar in så måste de olika kommunala verksamheterna också utökas. Dessutom så måste befintliga underhållas.

 • Munksundsskolan beslutade den förra moderatledda majoriteten skulle rivas och byggas upp på samma plats. Det blir en stor F-6 skola med integrerad förskolan med 6 avdelningar.
 • Vad som sker med Västerledsskolan vet vi inte. Inga diskussioner förs.
 • Enöglaskolan har rivits, men det finns ingen diskussion om den ska byggas upp eller inte.

Tillväxten av staden sker i andra änden och där måste en ny skola byggas. Men vart och för vem är fortfarande höljt i dunkel. Situationen är densamma när det gäller förskolor. Det måste byggas flera avdelningar varje år för att matcha den ökande befolkningen.Förskola

Den S ledda kommunen hävdar att det inte finns några privata intressenter, men säger t o m att man för förskolorna hört sig för. Jag tvivlar starkt på att det inte finns något omsorgsföretag som inte vill driva barnomsorg i Enköpings kommun. Det ska bland annat byggas 2 x 4 avdelningar i Örsundsbro. I Fanna kommer behovet av 2-3 avdelningar snart uppstå, så även mer centralt. Både Skolsta och Grillby bygger ut kraftigt och kan bli aktuella.

Så kära läsare, har du kontakter så tipsa dem om att Enköpings kommun söker med ljus och lyckta efter entreprenörer inom förskola, men även skola. Det är bara att kontakta mig i kommunhuset.

Är det riktigt friskt?

Under hösten har Landstingets (S)-märkta ledning gått ut med lite olika informationer. Dels har vi fått oss till livs vilket förträffligt jobb de själva anser att de gör. Dels så kommer information om personalbrist inom diverse olika områden, som ungdomspsykiatrin och neonatalvården.nyfodd

Ordförande i Landstingsstyrelsen, Vivianne Macdisi (S) skyller ifrån sig och hänvisar till den borgliga majoriteten 2010-2014. Det är sådant som väljare gillar, modiga politiker som står för vad de gör! Förlåt, ironi fungerar inte i text. Men man häpnar över uttalandet i dagens UNT (2/1).

När ska politiker inse att deras uppdrag är att säkerställa att medborgarna får den service som de kan förvänta sig och inte att utföra den service som medborgarna kan förvänta sig. Skillnaden är enorm och där varierar tydligen insikten.

Kostnaderna för inhyrd personal skenar inom alla landsting i Sverige. Vilka åtgärder vill man då göra från politiska ledningarna? Jo, man kallar till sig uthyrningsföretagen och läxar upp dem. Det är inte så att man funderar på sin egna roll i den situation som uppstått. Hur vore det om man försökte bli en attraktiv arbetsgivare och det gäller inte minst inom Uppsala läns landsting, som för övrigt heter Region Uppsala från och med den 1:a januari 2017.

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping har som en av sina viktigastedoc frågor, unga människors hälsa. Där barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har en viktig funktion. I denna fråga hamnar Ordf Macdisi och partikamrat Proos på kollisionskurs med varandra. Enköping står utan BUP, p g a personalbrist i en fråga som Helena Proos prioriterar och Vivianne Macdisi duckar för. Inte för hon inte bryr sig, utan för att hon, som hon själv säger i intervjun inte haft förmåga att hantera den på 26 månader. Det totala ointresset av att hitta lösningar är slående. Man säger att man försökt rekrytera personal, men det finns ingen som söker. Det är då man måste lämna den s k boxen och fundera på varför man inte får sökanden. Man måste också fundera på om det finns andra typer av lösningar. Och här blir det mycket tydligt att Regionsledningen (landstinget) inte har förmågan och då skyller man ifrån sig.

Vi Moderater tycker liksom det lokala Socialdemokratiska partiet att ungas hälsa är viktigt och är därmed beredda att hjälpa till med dialogen med Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen).  Så Helena, ta min utsträckta hand. Vi hjälps åt, vi gör det tillsammans!

Vem ska bestämma?

Vi är många som valt någon annan än kommunen/landstinget att leverera tjänster till oss medborgare. Trots mitt engagemang som Moderat har jag ingen princip att det måste vara någon annan, en bra verksamhet är en bra verksamhet.

rott1
Men Socialdemokraterna ser alla privata utförare som ett rött skynke, som ska bort till varje pris. Det är inte så att privata utförare är dyrare eller sämre utan här handlare om ideologi. Staten, landsting och kommun ska ta hand om medborgarna från vaggan till graven. Det är en sorglig inställning 2016, man kunde hoppas att ett regeringsbärande parti kunde vara mer modernt.

Det är okej att bygga hus där omsorg bedrivs och tjäna pengar, det är okej att sälja mediciner och utrustning och tjäna pengar. Det är okej att skjutsa folk till och från sjukhus och tjäna pengar. Men vill några sjuksköterskor driva en enhet, så ska man nita dit dem.

Ilmar Reepalu,reepalu mannen som lät Malmö förfalla, har fått regeringens uppdrag att utreda frågan om vinster i välfärden. Beskedet som Ilmar kommer med är att vinsten ska begränsas till 7% av så kallat operativt kapital. Det är en helt annan definition än vad andra företag har, som oftast ställer det i relation till omsättning. I och med att välfärdsföretagens största tillgång är personal så har de oftast mycket lågt operativt kapital. Låt mig visa på en jämförelse.

Om vi pratar om ett företag i de övriga branscherna som gör 7% vinst på en omsättning 40 miljoner kronor och man har ett operativt kapital på 50 000 så blir vinsten 2.8 miljoner.

Om vi har ett företag i välfärdssektorn skulle motsvarande tillåtna vinst vara 3 500 kr. Även fast man höjer det operativa kapitalet till 500 000 kr, så blir vinsttaket 35 000 kr.

Socialdemokraternas förslag kommer att slå sönder hela denna bransch och hundratusentals medborgare kommer att drabbas.

 • Anser du att det är rätt att ditt barn måste byta förskola eller skola för att vi har en socialistisk politik i Sverige?
 • Anser du att det är rätt att din mamma ska behöva byta omsorgsboende bara för att vi har en socialistisk politik i Sverige?
 • Anser du det är rätt att du ska tvingas till landstingens primärvård, när du själv är nöjd med den du valt bara för att vi har en socialistisk regering?
 • Anser du att staten ska bestämma mer i ditt liv?
 • Anser du att staten ska tvinga personalen till ett begränsat antal arbetsgivare?
 • Anser du att staten ska ha rätten att förbjuda personal att starta egna företag?

Branscher som drabbas är i huvudsak kvinnodominerade. Är det den feministiska och jämställdhets strävande regeringens vilja att begränsa kvinnor i sin karriär? I deras val av arbetsgivare?

Anser du att staten borde ägna sig mer åt kvalité istället för av vinster? Är inte det viktigaste vad vi får för pengarna?

Här är en tydlig skillnad mellan borgerlig och socialistisk politik. Ta med dig det till kommande val.

Tokigt med tak

Ska Enkehb-entreöpings hyresbostäder (EHB) ensamt ta ansvar för kommunens etableringspolitik och riksdagens bosättningslag? Det blev beslutet igår, i kommunfullmäktiges ärende nr 14, Tillfällig ändring av ägardirektiven för EHB.

I våra ordinarie ägardirektiv står det i paragraf 2 att EHB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till 5 % av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand.

Som en följd av den stora flyktingvågen och därmed kommunens åtagande att etablera 130 nyanlända för 2016 och 175 för 2107, överskred EHB redan kravet om 5% i koägardirektivet och önskade därför en tillfällig anpassning.

Det finns en kö på ca 9 000 personer i bostadskön hos EHB.

I det förslag som tjänstemännen skrev fram från början fanns en andra att-sats om att begränsa kommunens begäran om max 25%. Dvs 1 lägenhet till kommunen, 3 till kön osv. Det valde den styrande minoriteten att stryka, vilket gav konsekvensen att kommunen kan om det krävs, begära samtliga lägenheter som blir lediga. Självklart är det ingen som tror att det kommer att ske, men de har ändå öppnat för det.

Efter ett antal diskussioner inom moderata KF-gruppen och med hänsyn tagen till de väljarkontakter som vi haft, valde vi att yrka på att den strukna att-satsen skulle antas. Våra motiv för detta är följande.

 • Människor som står i EHB bostadskö, måste känna att även de är viktiga för kommunen. De ska inte ställas mot flyktinggruppen, det har varken de eller flyktingarna önskat.
 • Det är viktigt för politiken att ha ett förtroende hos sina medborgare.
 • Det är viktigt att inte enbart EHB blir ansvarig för etableringen i kommunen.
 • Signalen till kommunens egen organisation blir att man måste arbeta med andra alternativ för nyanlända.
 • Andra alternativ är boende hos privata fastighetsägare, privata uthyrare, bostadsrätter eller modulhus.

Bostad är den enskilt viktigaste faktorn för att integrationen ska lyckas och det är en sanning som gäller oavsett orsaken till stöd från samhället.

Vi moderater anser att kommunen måste ta ett mer aktivt ansvar när det gäller integrationen och all annat utanförskap. Vi måste få en organisation som är formad efter uppdraget och utmaningen, en kultur som sätter individen i centrum. Det måste finnas ett politiskt budskap som tydliggör vikten av att arbeta än mer intensivt med frågan.

Det beslut som fattades igår är den enkla vägens beslut och leder inte till en samverkan med civilsamhället, som är en förutsättning för att möta framtida utmaningar när det gäller utanförskap.

 

Lite upp och mycket ner

diagram

Då har rankingen från Lärarförbundet (LF) kommit. Enköping tappar 16 placeringar och är nu261:a kommun av 290 kommuner i Sverige. En del av oppositionens kritik har varit att vi bara pratar byggprojekt och inget om skola och omsorg. När vi fick återkoppling på den s k  Kommunkompassen härom veckan gavs en tydlig kritik mot att kommunfullmäktige saknar mål inom just dessa två områden.

Lärarförbundet (LF) konstaterar att det är andra gången på 15 år som kommunen ligger bland de 90 sämsta. Ett område som det tappas mycket på är fritids, där lägre lärartäthet och behörighet sänker resultatet rejält. Detta till trots att politiken i flera år diskuterat fritids möjligheter att stärka de elever som behöver extra stöd. Man konstaterar även från fackligt håll att resurserna minskar, vilket de anser är oroväckande.

Även Lärarnas riksförbund (LR) har kommit med sin ranking och där har Enköping sjunkit med 59 placeringar och hamnar på plats 188. De två förbunden mäter lite olika saker. LR mäter mer mot gymnasiet, medan LF dels har fler mätpunkter och mäter även förskolan.

Varför har det blivit så här då? Passiviteten från den styrande majoriteten har varit påtaglig. Man hade ett vallöfte att tillsätta en skolkommission och det gjorde man. Tyvärr tog det ett år att få igång deras arbete, sedan arbetade de ett år och nu utreder man hur saker och ting kan implementeras. Under dessa två år har den politiska styrningen varit obefintlig. Två förlorade år! Som Fredrik Reinfeldt upprepade gånger sa, den som inte förbereder sig är oförberedd.

Vi läste även här om veckan att rankingen från Svenskt Näringsliv visade på sjunkande siffror. Där tappade vi 37 placeringar, från plats 84 till 121. Stora brister har ”politikers attityder till företagande” och ”tjänstemännens attityder till företagande”. Störst tapp har tele- och IT-nät, en fråga som jag slitet med sedan 2015 och som förhoppningsvis kommer att lyfta sig till 2017, då ett avtal till slut kan vara på väg i hamn. Den sämsta posten vi har i undersökningen är ”Tillämpning av lagar och regler”, dvs kommunen uppfattas som fyrkantig och byråkratisk.

Jag kan då berätta att vi ökar i rankingen för hur mycket kommunen bygger. Vi är topp tre i landet, när det gäller nybyggnation av bostäder/innevånare.

Kan emot vara för?

Då har Enköpings kommunfullmäktige haft den slutliga debatten om kommunens köp av stattgropen.

debattTack Jessika Roswall för bilden

Från alliansens sida har vi sagt nej till att investera 11.6 miljoner i köpeskilling till Peab och ytterligare 12.8 miljoner för den utgrävning som måste ske. Majoriteten i fullmäktige ville ha fullständig rådighet över den framtida processen säger man. Jag är besviken på vilket sätt förhandlingarna med Peab har sköts. Till saken hör att den företrädare för politiken som haft kontakt med Peab i ärendet, redan 2014 sa sig vilja köpa tomten. Men då var visionen att medborgare, föreningar och företag gemensamt skulle bilda bolaget Enköpings stadshotell ab. Tydligen kom man underfund med att bolaget redan fanns men under namnet Enköpings kommun. Jag anser att kommunen skulle uppmuntrat Peab att fortsätta sitt arbete och kommunen skulle ha fortsatt med sin planprocess. Jag är tillräckligt optimistisk för att tro att då kunde utgrävningen varit igång och gropen hade varit borta minst ett år snabbare än vad det nu ser ut att bli.

Köpet ska nu genomföras och sedan ska medborgarna får vara med i processen att komma fram till vad man ska ha tomten till. Inflytande från medborgarna är bra och kan säkert leda till nya kreativa tankar.

Miljöpartiet har framfört tankar om en park med inslag från den utgrävning som ska ske. Men 24.4 miljoner för en park innan första blomman planterats är nog inte realistiskt.

Nystart har vid flera tillfällen fört fram att de kan tänka sig ett kulturhus. Problemet då är att utgrävningen måste bli betydligt mer omfattande och därmed kosta än mer pengar.

Själv tycker jag att både bristen på bostäder och bristen på hotellsängar i staden leder tankarna mer mot bostadshus.
Jag narras konstant för att jag tyckte att ett svart 10-vånings fyrkantig låda var ful. Men jag tror att tomten och framför torget kan lyftas om man har lite mer känsla än vad många arkitekter ger uttryck för i Sverige idag.

Bilden nedan har jag plockat från Arkitekt Edvard Erik facebook-sida

hus-for-torget

Det här tycker jag är en värdig fasad mot Enköpings stora fina torg.

Huset är en nyproduktion i Tyskland.

Regeringen dansar dålig tango

Jaha då har denna vecka ägnats åt ta tillbaka flera av de förslag man tidigare lagt från regeringens håll. Igår så var det ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn. Idag läser vi om att solskatten ska bli lägre.

Börjar vi meFlyktingbarnd ersättningarna till kommunen så vill regeringen sänka dagpengen från 1900 kr till 1450 kr/dag. Kostnaderna är skyhöga för statskassan, men moraliskt är förslaget förkastligt. Man kan inte under flera månader tjata på kommunerna att göra en extra insats, t o m hotat med lagstiftning. För att sedan ändra de ekonomiska spelreglerna och sätta samtliga kommuner i Sverige på pottkanten. Oerhört kortsiktig och obegåvat!

När det gäller solskatten är det ytterligare ett sätt för staten att pungslå framföra allt företag på skatt. Det är ologiskt att försöka minska arbetslösheten, samtidigt som man fördyrar för de som verkligen kan levererar just arbetstillfällen.solar-power-71705__180
Solskatten går ut på att de som bygger egna anläggningar med solceller och konsumerar den elen i sin egna fastighet, ska betala en skatt på detta. Det är som om man odlar tomater och äter dem själv, ska betala moms.
Skatten är fullständigt ologisk och är ytterligare ett argument att Miljöpartiet borde lämna regeringen. Skämmes hela partiet!! Skämmes hela regeringen!

Vi kan nog alla till mans klaga på regeringens alla förslag och återtag. Men det vi inte kan klaga på är underhållningsvärdet på Europas svagaste regering, många felsägningar, klavertramp och allmänna dumheter. Bara ca 730 dagar kvar till val, hela landet ska de inte hinna sänka, hoppas jag.

Cliff Hotel

Jag lovade i en fb-uppdatering att återkomma med en blogg om Cliff hotel i Penzance som ligger i Cornwall, England.

England är inte kända för sin höga hotellstandard, men trots signaler om att Cliff hotel inte var det bästa så bokade vi 3 nätter då det inte fanns så mycket annat att boka i södra Cornwall. På vägen ner övernattade vi i otroligt charmiga Bath, på ett fräscht hotell som heter Old Mill. När vi framåt kvällen sedan kommer ner till Penzance så blir vi lite lätt chockade när vi kommer in på hotellet.

I receptionen tar en man i ca 60 års ålder emot oss. Han har någon form av bandera runt sina grå lockar och bär ett vitt skägg, som gulnat runt munnen av tobak. Han har en halvknäpp skitig kockrock på sig och sitter vid ett litet skrivbord som är överbelamrat med papper och bråte. Till vänster om skrivbordet står två öppna rack som tydligen fungerar som hotellets växel. På bord och kopiator bakom mannen ligger mer papper, så mycket papper att det har fallit ner mellan bordet och väggen. Till vänster när man kommer in finns två fåtöljer där en hund ligger och sover. Lukten av ingrodd smuts och blöt jycke är påtaglig i större delen av hotellet, men inte så farligt på rummen.

IMG_1336     IMG_1385

Vi meddelar att vi vill checka in och frågar om han vill ha våra bokningar men med ståtlig röst informeras vi om att på det här hotellet håller vi oss på det personliga planet. Han får våra namn och slår in på datorn. Han konstaterar att det har blivit lite strul med våra rum, men att vi blivit uppgraderade. Våra vänner får ett nyrenoverat rum en trappa upp med eget badrum, Karin och jag får ett rum på nedre botten. Vi 4 gör sällskap in på vårt rum och konstaterat att vi inte har dusch och toalett som vi betalt för. Rummet är slitet och sängen halvt obäddad. Det ligger en brun handduk på ett slitet svart bord med lampa som står framför en eldstad.

IMG_1265 IMG_1266 

Precis när vi är på väg upp för att inspektera våra vänners rum kommer hotellägaren farandes och förklarar att vi fått ett eget badrum i korridoren, dit vi har nyckel och ingen annan. Vi granskar det och konstaterar att det ser drägligt fräscht ut.

Vännernas rum tror jag var ganska okej, sedan kan man fundera över massor av saker som inte fungerar. Varför inget alls att hänga handdukar på? Varför går det inte att använda varm och kallt vatten samtidigt?

Det var nästan samma sak för oss, inget varmvatten första dygnet, men sedan hade vi förmånen att kunna skruva på både varmt och kallt vatten så att det gick att duscha i acceptabel temperatur. Duscha och duscha är väl överdrivet, vattenstrålen var inte kraftigare än att man blev blöt om man var tålmodig. Tvätta håret var det inte frågan om. Som jag skrev så var badrummet okej, men om man nu renoverat det, varför flagade det på väggarna, varför har man inte installerat ett utsug för fuktens skull och varför har man inte någon form av värmekälla så att det torkar någon gång i alla fall. En elektrisk handukstork hade gjort underverk.

Åter till incheckningen lr tiden direkt efter. Vi noterade vid visitationen av badrummet att de handdukar som hängde där var använda. Så jag ger mig iväg för att påpeka det för vår värd. Han blir lite upprörd över att det slarvats av husfrun och lovar att ta ett allvarligt samtal med henne. Jag går tillbaka till rummet och Karin och jag skrattar i all bedrövelse, öppnar en flaska vin som tröst. Tyvärr finns det inga glas, så jag serverar vinet i de obligatoriska te muggarna som finns på rummet. Jag sätter mig i rummets enda fåtölj som verkar ha havererat på sittdynans bakre halva, lr så skulle man sitta så där konstigt i den. Efter några minuter knackar det på dörren och in sveper vår värd med nya handdukar. Medan han ordnar med dem, upptäcker han att jag dricker te utan att använda fatet till muggen/koppen. I och med att det strider mot det han anser vara kutym så kommer han fram med fatet till mig. Jag meddelar då att jag inte dricker te utan har vin i glaset. Han stannar upp mitt i steget och mycket förvånat frågar om vi inte har några glas. Vi bekräftar att rummet har hyrts ut utan den finessen. Han mumlar återIMG_1268igen något om att husfrun ska få sig ett allvarligt samtal, när han slinker iväg för att uppfylla hotellets minimikrav på rummens utrustning. När han väl är tillbaka, så ställer han glasen vid handfatet som finns i rummet, hämtar min mugg med vin, återvänder till handfatet och häller över vinet i glaset för att returnera det till mig, medan han torkar av foten då det inte var en helt lyckad överföring av den röda vätskan. Jag får glaset och han tittar på Karin som krampaktigt håller sin mugg och han inser att den striden vill han inte ge sig in i. Måste avslöja att det fanns ingen husfru, den enda personal som fanns förutom värden var en ung trevlig kille som hjälpte till vid frukosten.

 

Frukosten var förmodligen hotellets styrka, en trevlig buffé som dukades fram varje dag + ett generöst utbud av det kocken tillagade med allt från kokta ägg till både klassisk engelsk frukost och Kanadensisk frukost(?!). Den kanadensiska frukosten bestod av pannkaka, bacon, lönnsirap, grädde och jordgubbar, en kombination som inte passar alla kan vi tro. Den enda bekymret med frukosten var den brist på hygien som genomsyrade resten av hotellet, hur såg då köket ut? Dock så blev ingen blev sjuk och allt smakade bra.

I frukostmatsalen slog dock värdens personliga drag igenom ordentligt. Han hade en otroligt bestämd uppfattning (tvångstankar?) om hur saker och ting skulle vara både bland gästerna som bland hans egna åtaganden. Första morgonen så använde min vän Magnus fel kniv för att smöra sitt bröd. Vilket uppmärksammades och demonstrativt togs kniven ifrån honom och den korrekta kniven som låg placerad mitt på bordet kördes bestämt ner i smörklicken. Karin valde fel sked att äta sitt kokta ägg med och fick samma tydliga markering där den korrekta skeden lades ner på assietten som ägget stod på. Jag för min del gjorde misstaget att ha mobilen liggande på ett fat på frukostbordet. Då kom värden förbi och ”hällde” av den framför mig för att åter placera fatet på sin plats. En morgon hörde jag honom mumla om att apelsinjuicen stod på fel plats och han gick fram och bytte platsen på äppel- och apelsinjuicen. Han undervisade alla sina gäster med hur vett och etikett fungerade på Cliff hotel. När man beställde kokt ägg fick man även in en toast, men den var delad i minst 12 bitar. Så frukost nr 2 hade Karin bestämt sig för att beställa kokt ägg igen, men hon vill att det skulle vara så lite beröring som möjligt av hennes toast, så hon beställde en hel toast. Då kom värden fram och funderade om hon inte var bekant med den urgamla traditionen att ”boiled eggs are served with soldiers”. Så när man delar en rostad macka i tolv bitar kallas det soldater.

Dukningen var mycket viktig och det var en faslig massa bestick på bordet alla lika oputsade och många med tydliga avtryck av vad tidens tand gör med dem. Så var det även med övriga detaljer i servicen, tillbringare med många sprickor eller ”bortnötta” bitar och man kunde bara hoppas att ingen svalt.

I övrigt så stod det piano i matsalen och till den en pall……..IMG_1281

Den del av buffen som alltid stod framme hade sett sina bästa dagar och efter att ha gjort en datumkontroll så var det ingen i vårt sällskap som tordes ta av den delen. Både lågprisnutellan och flera sorters te hade utgånget datum med upp till en månad.

En toalett i korridoren var ospolad när vi kom och såg lika dan ut när vi åkte. Man bytte inte glödlampor när de slutade att fungera.

IMG_1384     IMG_1280      IMG_1383

 

IMG_1282Internetuppkoppling fanns med fungerade si sådär, men så är det väl ofta. Dock var utbyggnaden mer temporär kan man tro, det låg små routers på golven utstuckna under dörrar.

 

 

Dag två blev blev våra handdukar bortplockade, men inga nya lämnades och efter påpekande tog det nästa 1 timme innan det kom nya. Kan ha varit brist i lagret.

Hotellets läge var utmärkt, på infarten till staden, strax ovanför stationen och bara några hundra meter till centrum. Penzance är dock en stad som har fått lida mycket av den arbetslöshet som drabbat England under de senaste decennierna.  Men även här var alla engelsmän mycket trevliga och serviceinriktade. Maten är god, men enformig. Resten av tiden bodde vi bra och jag är mycket glad att ha gjort den här resan och sett det vackra Cornwall och vandrat längs dess kuster.

IMG_1299 IMG_1306 IMG_1397

Jag rekommenderar varm att åka till Cornwall, man kan mycket väl bo i S:t Ives eller S:t Austell. Vi bodde även 3 nätter i Bude i ett fantastiskt hotell som heter Hebasca.